Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Стороженко М.С. Розробка керамічних, металокерамічних матеріалів та електроіскрових покриттів на основі TiB2-SiC з підвищеним рівнем зносостійкості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Стороженко М.С. ; НАНУ, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. – Київ, 2011
677.
Рибкіна С.П. Розробка технології одержання поліолефінових композицій прискореного розкладу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Рибкіна С.П. ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2001
678.
Кінан Е. Російські історичні міти [Книга] = Russian historical myths : переклад з англ. / Едвард Кінан ; [наук. ред. Н. Яковенко]. – Вид. 2-е, виправл. і доп. – Київ : Критика, 2003. – 312 с. – Бібліогр.: с. 297-301. – (Критичні студії). – ISBN 966-7679-17-9
679.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
680.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЗАО "ЭЖ МЕДИА"; НОУ "Ун-т менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
681.
Российский экономический журнал [Журнал] / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
682.
Руслові процеси річки Лімниця [Книга] / О.Г. Ободовський [та ін.] ; за ред. Ободовського О.Г. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 256 с. – Бібліогр.: с. 210-220. – ISBN 978-966-521-553-0
683.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
684.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
685.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
686.
Колисниченко Д.Н. Самоучитель PHP 5 [Книга] / Д.Н. Колисниченко ; [под ред. М.В. Финкова]. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2005. – 576 с. – (Просто о сложном). – ISBN 5-94387-100-4
687.
Світова історія: XX століття [Книга] : енциклопедичний словник / Ін-т історичних досліджень ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Ігора Підкови та Романа Шуста ; [ред. колегія : О.Д. Бойко, В.Ф. Колесник, С.В. Кульчицький та ін. ; наук. редагування і упорядкування І. Підкови]. – Львів : Літопис, 2008. – 976 с. – ISBN 966-7007-72-0
У Словнику стисло висвітлено головні політичні та суспільні події світової історії XX ст., вміщено відомості про основні міжнародні організації та інституції, а також представлено короткі довідкові матеріали про політиків, громадських і релігійних діячів, діячів культури, які вплинули на історію людства у новітні часи. Коротко викладено історію провідних держав світу від початку XX ст. до сьогодення. Уперше в історико-енциклопедичному виданні історію України розглянуто як інтеґровану частину світового історичного процесу.

Для учнів, студентів, широкого читацького загалу.

688.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
689.
Годованець Н.І. Священні та віроповчальні тексти як джерела мусульманського права [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Годованець Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
690.
Колышевский А.Ю. Секта [Книга] : роман на запретную тему / А. Колышевский. – Москва : Эксмо, 2009. – 413, [3] с. – (Духness-поколение ; серия realiti-романов). – ISBN 978-5-699-37035-1
691.
Кривак А.П. Секторальні пріоритети у формуванні конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Кривак А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
692.
Вересов Д. Сердце льва [Книга] : [роман] / Дмитрий Вересов, Феликс Разумовский. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 383 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-2086-9
693.
Миронюк Д.І. Симон Петлюра як редактор журналу "Украинская жизнь" (1912-1917) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Миронюк Д.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
694.
Мельник Р.С. Система адміністративного права України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Мельник Р.С. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010
695.
Козьмін Ю.С. Системи багатомірного керування процесами виробництва органічних сцинтиляторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Козьмін Ю.С. ; Національний технічний ун-т "Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2010
696.
Доценко А.І. Сільське розселення в Україні: динаміка та структура [Книга] / А.І. Доценко ; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; [за ред. Б.М. Данилишина]. – Київ : Фенікс, 2010. – 288 с. – Бібліогр.: с. 271-282. – ISBN 978-966-651-836-8
697.
Лужанська Т.Ю. Сільський туризм [Книга] : історія сьогодення та перспективи : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Лужанська Т.Ю., Махлинець С.С., Тебляшкіна Л.І. ; за ред. І.М. Волошина ; М-во освіти і науки України, Мукачів. технол. ін-т. – Київ : Кондор, 2008. – 384, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 349-361. – ISBN 978-966-351-198-6
698.
Риплей А. Скарлетт [Книга] : (продолжение романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром") : перевод с англ. / Александра Риплей. – Санкт-Петербург : Братство, 1992. – 543 с. – ISBN 5-87918-003-4
699.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
700.
Петрушенко О.П. Словник з естетики [Книга] / О.П. Петрушенко. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 352, [1] с. – На тит. арк.: 2007-й - рік Української книги.-Авт. на обкл. не зазнач. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-00-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,