Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології [Книга] : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Зелінська, І.В. Михайлова. – Київ : Каравела, 2009. – 271, [1] c. : іл., табл. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-48-7
627.
Зеленяк О.П. Практикум программирования на Turbo Pascal [Книга] : задачи, алгоритмы и решения / О.П. Зеленяк. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft, 2002. – 320 c. – Библиогр.: с. 308. – ISBN 5-93772-059-8
628.
Приходько Ю.О. Практична психологія [Книга] : введення у професію : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Ю.О. Приходько. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Каравела, 2010. – 231, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-03-5
629.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
630.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
631.
Денисюк Н.С. Преса в системі польського опозиційного руху "Солідарність" (1980 - 1989 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Денисюк Н.С. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010
632.
Преступники и преступления с древности до наших дней. Маньяки. Убийцы [Книга] : энциклопедия. – Донецк : Сталкер, 1997. – 480 с. : илл. – ISBN 966-7104-75-3
633.
Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка [Книга] / Ярослав Гашек ; з чеської переклав Степан Масляк ; художник Й. Лада ; [за ред. І. Малковича]. – [Вид.3-тє]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 736 с. : іл. – ISBN 978-966-7047-71-9
634.
Приоритеты Европейского пространства высшего образования - 2020 (декларации и коммюнике) [Книга] = Priorities of the European higher education area - 2020 (ministerial declarations and communiques) / Центр междунар. образования Всеукраинского Академического Союза специалистов проф. оценки науч. исследований и педагогич. деятельности ; [сост. : Бабин И.И., Лыкова В.А., Житнигор Б.С. и др. ; ред., перевод с англ. : И. Бабин, В. Лыкова]. – Одесса ; Бендеры : [Полиграфист]. – ISBN 978-9975-4025-7-6
635.
Природа и СВЕТ [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
636.
Природа и СВЕТ [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
637.
Рабінович С.П. Природно-правові засади юридичного регулювання суспільних відносин в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Рабінович С.П. ; Львівський нац. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2011
638.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
639.
Архангельский А.Я. Программирование в С++ Builder 4 [Книга] / А.Я. Архангельский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : БИНОМ, 2000. – 1088 c. – ISBN 5-7989-0167-X
640.
Боднар О.Б. Проза Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука: типологічні паралелі, художня своєрідність [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.05 / О.Б. Боднар ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [Б. в.], 2010
641.
Боднар О.Б. Проза Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука: типологічні паралелі, художня своєрідність [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Боднар О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011
642.
Чопик В. Професор Університету св. Володимира Віллібальд Бессер та його учні - перші дослідники флори України [Книга] : (до 225-річчя з дня народження) / Володимир Чопик., Оксана Галаган ; Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка, Кафедра екології та фізіології рослин. – Кременець : Видавничий центр КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 48 с., [12] с. іл. – Бібліогр.: с. 45-46
643.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
644.
Гундорова Т. ПроЯвлення Слова [Книга] = The emerging word : дискурсія раннього українського модернізму / Тамара Гундорова. – 2-е вид., переробл. та допов. – Київ : Критика, 2009. – 447, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Критичні студії / Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики). – ISBN 978-966-8978-32-6
645.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
646.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
647.
Кутішенко В.П. Психологія розвитку та вікова психологія [Книга] : практикум : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.П. Кутішенко, С.О. Ставицька. – Київ : Каравела, 2009. – 447, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-98-2
648.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
649.
Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету [Книга] : галузевий бібліографічний покажчик : (до 15-річчя Закарпатського державного університету) : [у 2 т.] / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА. – ISBN 978-617-501-028-0
650.
Селецька О.О. Радіовимірювальні оптичні перетворювачі для визначення часу плазмохімічного травлення [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.11.08 / Селецька О.О. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,