Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Тайны красоты [Книга] : фитокосметика. – Калининград : [Анкер], 1991. – 64 с.
752.
Доде А. Тартарен из Тараскона [Книга] / Альфонс Доде ; пер. с французского Н. Любимова. – Москва : Художественная литература, 1980. – 319 с.
753.
Гонтар Н.І. Творча та громадська діяльність Панаса Саксаганського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Гонтар Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
754.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
755.
Шеховцова Т.А. Творчість Л.Добичина в динаміці естетичних пошуків російського модернізму: контекст, онтологія, поетика [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.02 / Шеховцова Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
756.
Осока О.В. Театральність як базисний фактор музичної культури романтизму першої половини XIX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Осока О.В. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011
757.
Шевченко В.Е. Текст і зображення: види, функції, оформлення [Книга] : монографія / В.Е. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 223 с. – Бібліогр.: с. 217-223. – ISBN 978-966-439-330-7
758.
Драч І.Ф. Теліжинці [Книга] : поезії / Іван Драч. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 199 с.
759.
Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку [Книга] : навчальний посібник / І.Й. Яремко. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 239, [1] c. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-68-2
760.
Корольчук М.С. Теорія і практика професійного психологічного відбору [Книга] : навч. посібник для слухачів та студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 536 с. – Бібліогр.: с. 521-528. – ISBN 978-966-521-382-6
761.
Пушак Я.С. Теорія ймовірностей і елементи математичної статистики [Книга] : навчальний посібник / Я.С. Пушак, Б.Л.Лозовий. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів : Магнолія-2006, 2007. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 274-275. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-27-8
762.
Мак-Квейл Теорія масової комунікації [Книга] = Mass Communication Theory / Деніс Мак-Квейл ; переклали з англ. : О. Возьна, Г. Сташків ; [наук. ред. Н. Габор ; ред. М. Прихода]. – 4-те вид. – Львів : Літопис, 2010. – 538 с. – Бібліогр.: с. 498-530. – ISBN 978-966-7007-65-2
763.
Січкаренко К.О. Територіальна організація вищої освіти України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Січкаренко К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
764.
Доценко А.І. Територіальна організація розселення (теорія та практика) [Книга] / А.І. Доценко ; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Фенікс, 2010. – 536 с. – Бібліогр.: с. 496-527. – ISBN 978-966-651-832-6
765.
Тимінська К.О. Тероризм у світовій політиці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тимінська К.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2010
766.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
767.
Клименко Р.М. Технологія азотно-фосфорних сірковмісних добрив на основі сірійського фосфориту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Клименко Р.М. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2010
768.
Балюк Р.В. Традиція і новаторство в умовах масовизації сучасного суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.03 / Балюк Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
769.
Балюк Р.В. Традиція і новаторство в умовах масовизації сучасного суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Балюк Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
770.
Іксанов О.М. Транспортна задача, її властивості та методи розв"язування (курс "Дослідження операцій") [Книга] : навчальний посібник / О.М. Іксанов., В.І. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : ТВіМС, 2010. – 85 с. + Додаток: с. 79-82. – Бібліогр.: с. 83-84
771.
Чуркіна В.Г. Трансформація кобзарсько-лірницької традиції на Слобідській Україні (кінець XIX - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чуркіна В.Г. ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011
772.
Іщенко Г.І. Трансформація мас-медіа в умовах ідеологічних протистоянь [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Іщенко Г.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
773.
Михалевич В.В. Трансформація символу центру в західноєвропейській культурі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Михалевич В.В. ; Нац. музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011
774.
Антонич Б.І. Три перстені [Книга] / Богдан-Ігор Антонич ; [передм. : М. Ільницький ; упоряд., підгот. текстів, наук. та літ. редагування : Д. Ільницький]. – Львів : Літопис, 2008. – 128 с. : іл. – ISBN 978-966-7007-66-9
«Три перстені» – друга прижиттєва поетична збірка Богдана Ігоря Антонича. Вона побачила світ у Львові 1934-го року після попередніх публікацій окремих творів у періодиці. Збірку передруковували у всіх пізніших зібраннях творів Б. І. Антонича, однак окремою книгою (після оригінального видання) збірка виходить вперше.

Автор передмови – член-кореспондент НАН України Микола Ільницький, художнє оформлення Романи Романишин та Андрія Лесіва.
775.
Флоренский П.А. У водоразделов мысли [Книга] : черты конкретной метафизики / Павел Флоренский. – Москва : АСТ, 2009. – 352 с. – (Philosophy). – ISBN 978-5-17-059739-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,