Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
652.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
653.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
654.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
655.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
656.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
657.
Аяган Б. Красные и черные [Книга] / Буркитбай Аяган. – Алматы : Корпорация Атамура, 2005. – 240с. – "Материалы Октябрьской револ. (1917 г.), гражданской и ВОВ в Гувероаском ин-те войны, революции и мира Стэнфордского ун-та (США) и комментарии к ним. – ISBN 9965-9746-0-8
658.
Кратка МИ-АНОВА енциклопедиjа : македонски писатели [Книга] / ред. Jован Павловски. – Скопjе : МИ-АН, 2008. – 135 с. – ISBN 978-3389-191-09-1
659.
Картер А. Крвавата одаjа и други раскази [Книга] / Анджела Картер ; превод од англиски Александрина Илиева. – Скопjе : Магор, 2008. – 238 с. – (Едициjа : Протеj). – ISBN 978-9989-183-34-8
660.
Андрущенко Г.І. Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів : соціологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини / Андрущенко Г.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
661.
Прасолова С.П. Кредитування і контроль [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Прасолова ; МОНУ ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра грошового обігу і кредиту. – Київ : Ліра-К, 2008. – 202с. – На обкл.: Практикум із дисципліни. – ISBN 978-966-96938-5-3
662.
Пересада О.А. Кредитування міжнародними фінансово-кредитними установами українських підприємств [Книга] / О.А. Пересада. – Київ : Лібра, 2001. – 128 с. – ISBN 966-7035-45-X

663.
Байцар А.Л. Крим [Книга] : нариси історичної, природничої і суспільної географії : навч. посібник / А.Л. Байцар ; М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 224 с.
664.
Фріс П.Л. Кримінальне право України [Книга] : загальна частина : підручник / П.Л. Фріс ; МОНУ ; Прикарпатський юридичний ін-т Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Вид. 2-е, доп. і перероблене. – Київ : Атіка, 2009. – 512с. – ISBN 978-966-326-329-8
665.
Кримінальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
666.
Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Акімов М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
667.
Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) [Автореферат] : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та криміналогія; кримінально-виконавче право / Чистякова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
668.
Кримінально-процесуальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 200с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-056-8
669.
Кримінологія [Книга] : довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела : навч. посібник / О.Г. Колб, М.М. Яцишин, О.В. Крикунов, В.С. Наливайко, О.В. [ та ін. ] Батюк; Колб О.Г. [ та ін. ] ; Волинський державний ун-т ім. Лесі Українки ; [ за заг. ред. О.Г. Колба ]. – Луцьк : Вежа, 2007. – 466 с. – ISBN 966-517-571-2
670.
Дядечко Л.П. Крылатые слова нашего времени [Книга] : толковый словарь : более 1000 единиц / Л.П. Дядечко. – Москва : НТ Пресс, 2008. – 797 с. – ISBN 978-5-477-00973-2
671.
Котюк І. Курс правознавства [Книга] : навчальний посібник для учнів ліцеїв, гімназій та профільних класів / І. Котюк, О. Котюк ; КНУШТ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-046-7
672.
Гродзинський М.Д. Ландшафтознавство [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Д. Гродзинський М.Д., Савицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-439-080-1
673.
Яковенко Н.М. Латинська мова [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / Н.М. Яковенко, В.М. Миронова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-439-133-4
674.
Косіцька О.М. Латинськомовний текст у церковному житті України кінця 16 -17 ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови; окремі індоєвропейські мови / Косіцька О.М.; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2009
675.
Гарбузова Г.О. Лексична модуляція в англо-українському художньому перекладі [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гарбузова Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex