Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Трохименко Н.В. Експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування протипухлинної вакцини з інтерфероном різного походження (експериментальні дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Трохименко Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
502.
Гуріна Д.П. Експертна профілактика: становлення та перспективи розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.09 / Гуріна Д.П.; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Донец .юрид. ін-т. – Донецьк, 2009
503.
Баранкевич М.М. Експертні методи в ухваленні рішень [Книга] : тексти лекцій / М.М. Баранкевич ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 214 с.
504.
Валєєв К.Г. Елементарна математика [Книга] : навчальний посібник / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 544 с. – ISBN 966-574-864-5
505.
Котляревський І.П. Енеїда [Книга] : поема / І.П. Котляревський ; ілюстрації Івана Будза. – Київ : Книга, 2008. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-8314-50-6
506.
Овчаренко І.В. Естетизм в ритуальних системах буддизму махаяни: зміст та функції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Овчаренко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
507.
Сморж Л.О. Естетика [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / Сморж Л.О. ; Київський міжнародний університет. – Київ : Кондор, 2009. – 334 с. – ISBN 966-8251-81-4
508.
Етика. Естетика [Книга] : навчальний посібник / І.Є. Волошко, Р.М. Вечірко, Т.С. Пітякова, О.М. Лук"яненко, В.В. [ та ін. ] Терещенко; І.Є. Волошко [ та ін. ] ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 152 с. – ISBN 966-574-829-7
509.
Бобир О.В. Етикет учителя [Книга] : навч.-метод. посібник / О.В. Бобир ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2009. – 216 с. – ISBN 978-966-194-000-9
510.
Бабков В.С. Ефективний метод реконструкції тривимірних моделей рельних об"єктів та його реалізація на паралельних комп"ютерних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Бабков В.С.; Державний вищий навч. заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2009
511.
Європейська меланхолія [Книга] : дискурс українського окциденталізму / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ відп. ред. Т.І. Гундорової ]. – Київ : Стилос, 2008. – 160 с. – (Теоретичні REвізії ; Вип. 1). – ISBN 978-966-8518-96-6
512.
Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування [Книга] : навчальний посібник / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Знання, 2009. – 751с. – (ІМВ КНУ мені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-641-5
У пропонованому навчальному посібнику висвітлюється історія й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Логіка викладення матеріалу відповідає діалектиці інтеграційних процесів у Європі, починаючи з перших повоєнних років і завершуючи початкомХХI ст. За структурою посібник побудовано згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції, що дає можливість розкрити закономірності й послідовність євроінтеграційного процесу, становлення спільного економічного, соціального, валютно-фінансового, політико-правового, науково-дослідного простору, простору свободи, безпеки та законності. Особлива увага приділена проблематиці відносин України і Європейського Союзу. У додатках наведено необхідні таблиці, словники, схеми, які мають полегшити систематизацію та узагальнення знань з історії інтеграційних процесів у Європі.
513.
Дрвошанов В. Жени - творци во лингвистиката [Книга] / Васил Дрвошанов. – Скопjе : Национален совет на жените на Республика Македониjа, 2008. – 161 с. : ил. – ISBN 978-9989-2028-6-5
514.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
515.
Золя Е. Жерміналь [Книга] : роман / Еміль Золя : Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ : [ пер. з фр. В. Черняхівської; за ред. І. Стешенко ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4403-7
516.
Бідняк М.П. Живопис, графіка [Книга] / Микола Бідняк ; авт.-упоряд.: М.Бідняк, Т. Майчик, О. Майчик ; авт. тексту В. Овсійчук. – Київ : Мистецтво, 2008. – 608 с. – Текст укр., анг. та нім. мовами. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-577-193-7
517.
Гула Н.М. Жирні кислоти та їх похідні при патологічних станах [Книга] = Fatty acids and their derivatives in pathologic states / Н.М. Гула, В.М. Маргітич. – Київ : Наукова думка, 2009. – 336с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0985-2
518.
Фурса С.Я. Житловий кодекс України [Книга] : науково-практичний коментар / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза, Є.І. Фурса ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1280с. – (Цивілістика). – ISBN 978-966-8721-25-0
519.
Гайдаржи М.М. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Гайдаржи М.М.; КНУТШ, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2009
520.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
521.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
522.
Журнал європейської економіки [Журнал] : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
523.
Журналистское расследование [Книга] : история метода и современная практика / С. Балуев, Е. Вышенков, А. Горшков, Е. Гусаренко, А. [ и др. ] Каштаньер; С. Балуев [ и др. ]Агенство журналистских расследований ; под общ. ред. А.Д. Константинова. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 383с. – (Бандитская Россия). – ISBN 5-7654-1415-X
524.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
525.
Іванов В.Ф. Журналістська етика [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / Валерій Іванов, Володимир Сердюк ; [ передм. В.П. Мостового ]. – [ 3-є вид., випр. ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-642-352-1
Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex