Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Товкайло Р. Книга книг, або таємниця Шевченкового "Кобзаря" [Книга] : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка / Римма Товкайло. – Переяслав-Хмельницький : Карпук С.В., 2008. – 126 с.
627.
Нирко О. Кобзарство Криму та Кубані [Книга] : [ навчальний посібник (хрестоматійне видання) для студ. вищих навчальних закл. ] / Олексій Нирко ; [ упорядкував, редагув., передм., вступна стаття Н. Сулій ]. – Київ : Просвіта, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-2133-11-0
628.
Кодекс адміністративного судочинства України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2009 року. : ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 116 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-048-3
629.
Кодекс законів про працю України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2009 року. : ( відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
630.
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 квітня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 248с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
631.
Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 168с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-061-2
632.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
633.
Роптанов І.І. Колиска Європи: походження мови в контексті української історії [Книга] / Ігор Роптанов. – Вінниця : [ Балюк І.Б. ], 2005. – 336 с. – ISBN 966-8332-30-X
634.
Павленко О.В. Комплексна технологія утилізації твердих манганвмісних відходів виробництва гідрохінону [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.17.01-технологія неорганічних речовин / Павленко О. В. ;Нац. техн. ун. "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009
635.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
636.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
637.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
638.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
639.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
640.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
641.
Прохницька Г.Л. Кон"юнктура глобального ринку легкових автомобілів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Прохницька Ганна Леонідівна.; КНУТШ. – Київ, 2009
642.
Конкуренція [Журнал] : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
643.
Конституційне (державне) право зарубіжних країн [Книга] : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков ; за ред. В.М. Бесчастного. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 467с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-504-3
644.
Гродзинська О.Ю. Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гродзинська О.Ю. – Київ, 2009
645.
Орлянський В.С. Конфліктологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.С. Орлянський ; МОНУ, Запорізький національний технічний ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-364-422-6
646.
Головко О.Б. Концепт РУХ в сучасній іспанській мові [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Головко О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
647.
Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація [Книга] : монографія / В.П. Бондар ; МОНУ ; Житомирський державний технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-683-181-4
648.
Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевізників) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
649.
Корені та парості: український генеалогікон [Книга] / упоряд. тексту та іл., авт. вступ. ст. та приміт. В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2008. – 472 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0527-5
650.
Полонский В.Г. Корпоративное управление в непроизводственной сфере [Книга] : учебное пособие для студ. экономических специальностей высш. учеб. заведений / В.Г. Полонский, С.В. Белоусова, А.М. Белоусов. – Херсон : ОЛДИ-плюс, 2003. – 460с. – ISBN 966-7914-89-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,