Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Булгаков М.А. Мастер и Маргарита [Електронний ресурс] : аудиокнига / М. Булгаков ; читает В. Зозулин ; М. А. Булгаков ( наследники ) ; ООО "Аудиокнига". – Москва : М. А. Булгаков (наследники), 2006. – 2 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ, Pentium-233, Windows 9x-XP, CD-ROM, звуков. карта. -Время звучания 21 ч. 55 мин. - Заглавие с этикетки диска. – (Бестселлер)
Роман "Мастер и Маргарита" только спустя четверть века пришла к читателю - поистине символическая судьба для русской литературы!
727.
Чапля Є.Я. Математичне моделювання дифузійних процесів у випадкових і регулярних структурах [Книга] / Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха ; НАНУ, Центр математ. моделювання, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2009. – 304с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0970-4
728.
Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Тертична О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
729.
Медиатека и мир [Журнал] : научно-практический журнал. Журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2006-
730.
Маринов В.Т. Международни икономически отношения: теория, система, политика [Книга] / Велко Тодоров Маринов. – София : Стопанство, 1998. – 263 с. – ISBN 954-494-306-4
731.
Международное право. [Книга]. – М, 1998. – 361с.
732.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
733.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
734.
Скриник О.А. Метод визначення дат стійких переходів температури повітря через фіксовані значення та тенденції їх змін в умовах сучасного клімату [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Скриник О.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
735.
Шадхін В.Ю. Метод захисту програмних засобів від прихованого сканування в комп"ютерних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Шадхін В. Ю. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2009
736.
Чорнобородов М.П. Метод компенсації імпульсних завад для когерентно-імпульсних РЛС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні пристрої / Чорнобородов М.П.; МОНУ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2009
737.
Айрапетян Р.А. Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та шкідливих програм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Айрапетян Р.А.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009
738.
Гаркуша С.В. Методи підвищення завадостійкості ліній доступу до базових станцій транкінгових систем зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Гаркуша С.В.; Українська державна академія залізничого транспорту. – Харків, 2009
739.
Кулик А.Я. Методи та засоби адаптивного передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп"ютерних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Кулик А.Я.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
740.
Банзак О.В. Методи та засоби радіаційної модифікації властивостей напівпровідникових матеріалів та приладів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Банзак Оксана Вікторівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009
741.
Колбасін В.О. Методи та інформаційні технології забезпечення достовірності діалогу з користувачем у системах комп"ютерної телефонії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Колбасін В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
742.
Краснокутський Д.Є. Методи та мережеві моделі на основі нечіткої логіки для аналізу станів складних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Краснокутський Д.Є.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
743.
Сидоров В.М. Методи, моделі і структури обчислювачів для описання газодінамічних об"єктів та синтезу їх зображень у системах візуалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сидоров В.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
744.
Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін [Книга] : навчальний посібник для викладачів і студентів / О.В. Аксьонова ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 708 с. – ISBN 966-574-871-8
745.
Тарнопольський О.Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою [Книга] / О.Б.Тарнопольський, С.П. Кожушко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-382-135-1
746.
Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Крушельницька О.В. – Київ : Кондор, 2009. – 192с. – ISBN 966-7982-35-1
747.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва : Либерея -Бибинформ, 1998-. – ISSN 1560-7968
748.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2000-
749.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
750.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex