Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Мельник С.В. Механізм регулювання соціально-трудової сфери України [Книга] : монографія / С.В. Мельник ; Мін. праці та соціальної політики України ; Державна установа ; Наук.-дослід. ін-т соціально-труд. відносин. – Київ : Соцінформ, 2009. – 786 с. – ISBN 978-966-1669-03-0
652.
Латишенко Л.А. Механізми впливів енкефалінів на зовнішньосекреторну функцію печінки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13. / Латишенко Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
653.
Ми - далівці [Книга] / Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля ; [ ред. кол.: Голубенко О.Л. (гол.), Осенін Ю.І., Носко П.Л. та ін. ]. – Луганськ : Логос Україна, 2010. – 311 с. – ISBN 978-966-1581-11-0
654.
Дзюба І. Микола Хвильовий: "азіатський ренесанс" і "психологічна Європа" [Книга] / Іван Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 48 с. – ISBN 966-518-335-4
655.
"Минулося, та не забулось..." [Книга] : Карпатська Україна у піснях, легендах, переказах, бувальщинах та літературних творах / упоряд., підготовка текстів, вступ. ст. та прим. Івана Хланти. – Ужгород : Карпати, 2009. – 272 с. : іл. – ISBN 978-966-671-202-1
656.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва : Либерея -Бибинформ, 1998-. – ISSN 1560-7968
657.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
658.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
659.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
660.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 1995-
661.
Мир фантастики [Журнал] : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2003-
662.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
663.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
664.
Миф в культуре: человек - не-человек [Книга]. – Москва : Индрик, 2000. – 320 с. – (Библиотека Института славяноведения РАН ; 14). – ISBN 5-85759-106-6
665.
Терлецький В.В. Михайло Максимович. (Сіверянські сторінки його життєпису) [Книга] / Віктор Терлецький. – Суми : Козацький вал, 2004. – 90 с. – ISBN 966-589-737-3
666.
Міжнародний науковий вісник "Проблеми формування систем кваліфікацій та сучасні тенденції розвитку професійної компетентності фахівців: національний та європейський виміри" [Книга] = International scientific herald "Problems of formation of qualification systems and modern tendencies of developing professional competence of specialists: national and european measurement" : збірник наук. ст. за матеріалами XII Міжнaр. наук.-практ. конф., 18-21 листоп. 2008 р, Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [редкол.: Ващук Ф.Г. (голова), Полюжин М.М., Бурлаков О.М. та ін.]. – Ужгород : Ліра ; ЗакДУ, 2009. – 486, [2] с. – Заголовок обкл. та корінця: Проблеми формування систем кваліфікації та сучасні тенденції розвитку професійної компетентності фахівців: національний та європейський виміри. - Ст. укр., рос. словак., пол. та англ. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2075-02-1
667.
Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Г. Капітоненко. – Київ : Либідь, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-06-0492-6
Розглянуто філософію міжнародного конфлікту, основні напрями сучасної конфліктології, найвпливовіші теорії та концепції, методи дослідження. Викладаються базові підходи до управління міжнародними конфліктами в біполярному світі, окреслюються проблеми безпеки і стабільності, наводяться теорії переговорів.
668.
Міжнародні фінанси ( контрольні запитання, тести, практичні завдання ) [Книга] : навч. посібник / за ред. Ю.М. Лисенкова., В.Є. Поліванова ; МОНУ. – Київ : Дакор, 2008. – 88с. – ISBN 978-966-8379-39-0
669.
Мельник З О. Міжнародно-правове регулювання несудноплавного використання транскордонних водних ресурсів [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мельник О.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010
670.
Селезень П.О. Міжнародно-правове співробітництво держав і сфері оподаткування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. / Селезень П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
671.
Мікроекономіка [Книга] : підручник / В.Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. Базилевича В.Д. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 679 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-966-346-523-4 (м"яка)
На системній основі розглядаються сучасні теорії мікроаналізу, складні категорії та тенденції розвитку мікроекономіки
672.
Мінералогічний збірник [Журнал] : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
673.
Воробець М. Місце лиця [Книга] : поезіі / Марія Воробець. – Івано-Франківськ : Соляник Г.О., 2006. – 142 с. – ISBN 966-96659-0-6
674.
Кислюк В.С. Місяць на небі... [Книга] / В.С. Кислюк ; НАН України, Головна астроном. обсерваторія. – Київ : Академперіодика, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-360-126-7
675.
Масенко Л. Мова і суспільство [Книга] : постколоніальний вимір / Лариса Масенко. – Київ : КМ Академія : Просвіта, 2004. – 163 с. – ISBN 966-518-255-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex