Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Канюк Г.І. Моделі і методи структурного і параметричного синтезу прецизійних електрогідравлічних слідкуючих систем автоматизованих випробувальних стендів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Канюк Г.І. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
677.
Пономаренко О.І. Моделі страхування та теорія ризику [Книга] : [ навчальний посібник ] / О.І. Пономаренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-439-054-2
Наведені теоретичні відомості з фінансової системи економіки, страхової справи, функціонування фінансових ринків. Теоретичні відомості супроводжуються прикладами, задачами та вправами. Навчальний посібник для студентів економічних і математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
678.
Андрущак І.Є. Моделі та методи оптимізації в програмному середовищі підтримки фармакокінетичних системних досліджень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04. / Андрущак І.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
679.
Козаченко Ю.В. Моделювання випадкових процесів та полів [Книга] : монографія / Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко, І.В. Розора ; КНУТШ. – Київ : Задруга, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-432-021-1
680.
Кубицький В.О. Моделювання дифракції світлових хвиль на анізотропних гратках рідких кристалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.02 - теоретична фізика / Кубицький В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
681.
Моделювання і оптимізація процесів розвитку виробничих систем з урахуванням використання зовнішніх ресурсів та ефектів освоєння [Книга] : монографія / Боровська Т.М., Бадьора С.П., Северілов В.А., Северілов П.В. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 255 с. – ISBN 978-966-641-312-6
682.
Стеля І.О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп"ютерного синтезу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02. / Стеля І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
683.
Биков М.М. Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд [Книга] : монографія / М.М. Биков, Т.В. Грищук ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-641-322-5
684.
Моделювання та оцінка параметрів якості зв"язку в телекомунікаційних мережах [Книга] : монографія / Квєтний Р.Н., Лисогор В.Г., Посвятенко В.П., Скидан Ю.А. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 132 с. – ISBN 978-966-641-326-3
685.
Черниш Р.І. Модифіковане адаптивно-усереднене розщеплення, його паралельна реалізація та застосування до задач метеорології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Черниш Р.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
686.
Ніка О.І. Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини 16- першої половини 17 ст. [Автореферат] : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Ніка О.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
687.
Колаковський Л. Мої правильні погляди на все [Книга] = Moje sluszne poglandy na wszystko / Лешек Колаковський ; пер. з польськ. Сергія Яковенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 280 с. – ISBN 966-518-334-6
688.
Молекулярна фізика [Брошура] : задачі, запитання :навчально-методичний посібник / С.М. Гойса, В.Є Короновський., Л.В. Іщук, Н.П. Харченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет
689.
Молодые ученые Харьковщины - 2009 [Книга] : программа и материалы конференции 18 апреля 2009 года / МОН Украины ; Гл. упр. образ. и науки Харьк. обл. гос. администрации ; Харьк. обл. научно-метод. Ин.т непрерывного образования : Народная украинская академия ; [ ред. кол.: В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : НУА, 2009. – 172 с. – (День науки в НУА)
690.
Безпрозванних Г.В. Моніторинг старіння багатожильних кабелів АЕС: теоретичні основи і методи сканування ізоляції електричним полем [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Безпрозванних Г.В. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
691.
Дудко Ф. Моя молодість [Книга] = My youth / Федір Дудко. – Ню Йорк ; Джерзі Ситі : Видано коштом родини автора, 1965. – 86, [ 1 ] c. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. мовою
692.
Музеи Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко [Книга]. – Тирасполь : [б. и.], 2007. – 28 с. : фот.
693.
Музеї України [Журнал] : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
694.
Музейная педагогика в действии [Брошура] : (из опыта работы вузовских и школьных музеев Харьковщины по подготовке к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне) / Астахова В.И. [ и др. ] ; Нар. укр. акад. – Харьков : НУА, 2009. – 48 с.
695.
Севернюк Т. Музика чорної вишні [Книга] : поетично-сповідальне свідчення / Тамара Севернюк ; [ ілюстрації: Аркадій Томулець ]. – Чернівці : Золоті литаври, 2009. – 460 с. – ISBN 978-966-407-030-7
696.
Навчально-методичний комплекс з курсу "Економічна теорія" [Книга] : ("Політична економія") : для студентів неекономічних спеціальностей / КНУТШ ; [ упорядник А.О.Вітренко ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 32 с.
697.
Навчально-методичний комплекс з курсу "Економічна теорія" [Книга] : для студентів мовних спеціальностей / КНУТШ ; [ упорядник В.В. Вірченко ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 с.
698.
Прокопенко О.В. Навчально-методичні матеріали з курсу "Комп"ютерний експеримент" для студентів радіофізичного факультету [Брошура] / О.В. Прокопенко О.В., Л.Є. Прокопенко ; КНУТШ, Радіофізичний факультет, Каф-ра кріоген. та мікроелектроніки. – Київ : Київський університет, 2009. – 36 с.
699.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
700.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex