Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
627.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
628.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
629.
Потьомкін С.К. Менеджмент [Книга] : навчальний посібник / Потьомкін С.К., Козлова І.М., Яндола К.О. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 276 с. – ISBN 978-966-676-353-5
630.
Кредісов А.І. Менеджмент в історичному розвитку як теорія [Книга] / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – 516с. – ISBN 978-966-316-239-3
631.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
632.
Менеджмент організацій [Книга] : нвчальний посібник / В.В. Гришко, В.О. Оніщенко, В.В. Добрянська, В.В. Щепак, А.С. Старовірець, ; Гришко В.В. [ та ін.] ; [ за ред. В.В. Гришка, В.О. Оніщенко ]. – Полтава : Полтавський літератор, 2007. – 416 с. – ISBN 978-966-8304-73-6
633.
Тєлкова О.В. Метадискурсивні модифікатори номінативних одиниць у сучасній французькій мові [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 - романські мови / Тєлкова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
634.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
635.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
636.
Боровська Т.М. Метод оптимального агрегування в оптимізаційних задачах [Книга] : монографія / Т.М. Боровська, І.С. Колесник, В.А. Северілов ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 229 с. – ISBN 978-966-641-285-3
637.
Голод П.І. Метод орбіт в теорії нелінійних інтегровних гамільтонових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. : 01.04.02 - теоретична фізика / Голод П.І. ; НАНУ, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2010
638.
Кичак В.М. Методи компенсації динамічних похибок вимірювальних каналів [Книга] : монографія / В.М. Кичак, В.С. Рудик, С.Ф. Гончар ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-641-331-7
639.
Ферчук К.В. Методи та засоби покращення параметрів низькочастотного каналу вихрострумового товщиноміра сталевих листових конструкцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 - прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин / Ферчук К.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
640.
Мисник Л.Д. Методи та моделі управління тестовими технологіями у ВНЗ в умовах впровадження Болонського процесу [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мисник Л.Д. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2010
641.
Касаткіна Н.В. Методи та технології інтелектуального аналізу в системах реляційних баз даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 -інформаційні технології / Касаткіна Н.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
642.
Бохан К.А. Методи цифрової обробки сигналів [Книга] : програмна реалізація з використанням бібліотеки STL : навчальний посібник / К.А. Бохан, Г.А. Кучук ; МНО Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского " Харьк.авиационный ин-т". – Харків : НАУ "ХАІ", 2008. – 84 с.
643.
Методика навчання географії [Брошура] : навчальна програма дисципліни циклу проф. та практ. підготовки / МОНУ ; Ін-т педагогіки АПН України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; укладачі: Топузов О.М., Самойленко В.М., Булава Л.М., Вішнікіна Л.П. ; відп. за вип. І.М. Чорноморець. – Київ : ПТЗО, 2009. – 36с.
644.
Методичні вказівки до лабораторного практикуму "Фізика напівпровідникових матеріалів" [Брошура]. – Київ : Київський університет, 2005. – 69 с.
645.
Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу "Комп"ютерний експеримент" [Брошура]. – Київ : Київський університет, 2005. – 16 с.
646.
Панченко Т.В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу "Системне програмування та операційні системи" [Брошура] / Панченко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 42 с.
647.
Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Мікросмужкові твердотільні електрично керовані кріоелектронні елементи" з курсу "Кріогенна електроніка" [Брошура] : для студентів радіофізичного факультету / Г.А. Мелков, О.В. Прокопенко, В.Ю. Малишев, О.В. Романюк ; КНУТШ, Радіофізичний факультет, Каф-ра кріог. та мікроелектроніки. – Київ : Київський університет, 2009. – 56 с.
648.
Панченко Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Теорія програмування" [Брошура] / Панченко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40 с.
649.
Борщенко В.В. Методологічне обгрунтування дослідження динаміки ціннісних орієнтацій за особистісними документами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 - методологія та методи соціологічних досліджень / Борщенко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
650.
Методологія та організація наукових досліджень [Книга] : конспект лекцій для студ. спец. 8.050201 "Менеджмент органіізацій" усіх форм навчання / МОН України ; Сумський держ. ун-т ; [ укл.: В.М. Кислий ]. – Суми : СумДУ, 2009. – 111 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,