Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Наєнко Г.М. Історична морфологія української мови [Книга] : динаміка граматичної форми : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Галина Наєнко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 136 с. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 978-966-439-258-4
502.
Дробіт І.М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років 20 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.04. / Дробіт І.М.; Дроббіт І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
503.
Історія західних і південних слов"ян [Книга] : з давних часів до 20 століття : курс лекцій : навчальний посібник для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Яровой [ та ін. ] ; за ред. В.І. Ярового. – Вид 3-те, стереотип. – Київ : Либідь, 2009. – 632 с. – ISBN 978-966-06-0556-5
504.
Шевнюк О.Л. Історія костюма [Книга] : навчальний посібник / О.Л. Шевнюк. – Київ : Знання, 2008. – 375 с. – ISBN 978-966-346-462-6
505.
Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу [Книга] : підручник для студентів історичних спеціальностей вищ. навч. закладів / О.П. Крижанівський. – 4-тє вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2009. – 592с. – ISBN 978-966-06-0561-9
506.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
507.
Халимоненко Г. Історія турецької літератури [Книга] = Turk Edebiyati Tarihi : [ для студ. вищ. навч. закл. ] / Григорій Халимоненко ; КНУТШ. – Київ : Редакція журналу Дім, сад, город, 2009. – 544 с. – (Серія "Історія літератури народів Сходу"). – ISBN 978-966-2471-00-7
508.
Історія української школи і педагогіки [Книга] : хрестоматія. – Київ : Знання, 2003. – 766 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-204-2
На системній основі подається аналіз становлення і розвітку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громодського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших ч
509.
Мицик Ю.А. Історія України [Книга] : з кінця 18 ст. до 1914 р. : [ у 3-х частинах ] : посібник для вступників до вищих навчальних закладів / Ю.А. Мицик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-260-9
510.
Казахстанская русистика в лицах [Книга] / [ сост.: Е.А. Журавлева ; ред. кол.: Э.Д. Сулейменова, Н.Ж. Шаймерденова и др. ]. – Астана : Сарыарка, 2009. – 250 с. – ISBN 9965-536-92-9
511.
Кампус [Журнал] : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009-
512.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
513.
Вегеш М. Карпатська Україна в контексті українського державотворення [Книга] : навч. посіб. / Микола Вегеш, Маріан Токар, Михайло Басараб ; Упр. освіти і науки Закарпат. обл. держ. адмін., Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т сусп. наук. – Ужгород : Карпати, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 978-966-671-183-3
514.
Кочубей М. Каталог [Книга] : [ вільна графіка, ювілейні пам"ятні монети, поштові марки, біографія ] / Миколай Кочубей ; Головне упр. культури і мистецтва виконавч. органу Київ. міськ. ради ; Київ. міськ. держ. адмін. ; Київ. міськ. галерея мистецтв "Лавра" ; Нац. спілка художників України. – Київ : Емірат, 2007. – 24 с.
515.
Каталог культурних цінностей, викрадених з державних музеїв, заповідників, установ та приватних колекцій [Книга] / Мін-во культури і туризму України ; Держ. служба контролю за переміщ. культурних цінностей через держ. кордон України ; [ ред. кол.: Гусак В.А., Савчук Ю.К., Шкляр С.М., Яковина М.М. ; упоряд.: Шандрук М.Ю., Юрченко-Микита О.В. ]. – Київ, 2010. – 136 с.
516.
Данилюк Д.Д. Кафедра історії України УжНУ [Книга] / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". Каф-ра історіі України. – Ужгород, 2010. – 125 с. – ISBN 978-966-332-056-4
517.
Бурбело М.Й. Квазізрівноважені вимірювальні канали для симетрувальних установок [Книга] : монографія / Бурбело М.Й., О.В. Бабенко ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-641-300-3
518.
Висоцький В.І. Квантова механіка та ії використання у прикладній фізиці [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Прикладна фізика" / В.І. Висоцький. – Київ : Київський університет, 2008. – 367с. – ISBN 978-966-439-127-3
519.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
520.
Копець Л.В. Класичні експерименти в психології [Книга] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Людмила Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 283 с. – ISBN 978-966-518-513-0
521.
Якимчук Н. Книга странника [Книга] : проза, эссеистика разных лет / Николай Якимчук. – Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия, 2001. – 319 с. – ISBN 5-93762-007-0
522.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
523.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
524.
Когда фортуна - твой враг [Книга] : сборник произведений зарубежных писателей / [ сост.: Ю.М. Сапожников ; ред. кол.: А.Н. Бадак, А.Н. Карлюкевич и др. ]. – Мінск : Літоратура і Мастацтва, 2009. – 288 с. – (Библиотека "Всемирной литературы"). – ISBN 978-985-6720-87-4
525.
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Книга] / МВД Респулики Беларусь ; Академия МВД. – Минск : Право и экономика, 2008. – 192 с. – ISBN 978-985-427-476-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,