Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ [Книга] : збірник матеріалів Республіканської науково-практичної Інтернет-конференції : м. Вінниця, 12-18 квітня 2010 року / Вінницький нац. тех. ун-т; Вінницький обл. інститут післядиплом. освіти пед. працівників. – Вінниця : Кондор, 2010. – 330 с. – До 50-річчя створення ВНТУ
377.
Гордієнко О.В. Електрофільне та нуклеофільне заміщення в ароматичному ядрі [Книга] : навчальний посібник для студ. хім. фак. / О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов, Ю.М. Воловенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 109с. – ISBN 978-966-439-251-5
378.
Скальська М.Л. Естетичні ідеї в гештальт-психології Рудольфа Арнхейма [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Скальська М.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
379.
Тейлор Ч. Етика автентичності [Книга] = The Ethics of authenticity / Чарльз Тейлор ; [пер. з англ., заг. ред. А. Васильченка]. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 128 с. – ISBN 966-7888-15-0
380.
Корнієнко В.О. Ефективність політичного лідера: критерії та механізм реалізації в сучасній Україні [Книга] : монографія / В.О. Корнієнко, І.Д. Похило ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 140 с. – ISBN 978-966-641-307-2
381.
Гущина Л. Ещё минутку, господин палач... [Книга] / Лилия Гущина. – Москва : Олма-Пресс, 1999. – 176 с. – ISBN 5-224-00308-3
382.
Євробюлетень [Журнал] : інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні / Представництво Європейської Комісії в Україні. – Київ, 2000-. – ISSN 1725-0811
383.
Європейська хартія регіональної демократії [Книга] : науково-практичний коментар / [ укладачі: Безверхнюк Т.М., Орловський О.С., Саханенко С.Є. ]. – Одеса : Хоббит Плюс, 2008. – 186 с.
384.
Гайдулін О.О. Європейське контрактне право [Книга] : (загальна частина) : курс лекцій / О.О. Гайдулін ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 277,[3] с. – ISBN 978-966-483-176-2
385.
Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра [Книга] = Die Europaische Union: gestern, heute, morgen. : [ навчальний посібник ] / Юрій Макар Ю., Віра Бурдяк, Тарас Івасютин, Віталій Семенко ; МОН України ; Чернівецький.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2008. – 224 с. – Текст парал. укр. та нім. мовами. – ISBN 978-966-568-966-9
386.
Гурбанська А.І. Жанровий поліцентризм української повісті 60 - 80-х років 20 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01; 10.01.06 / Гурбанська А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
387.
Макеєв К.С. Жанрові особливості фармацевтичних текстів у німецько-українському перекладі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 - перекладознавство / Макеєв К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
388.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
389.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
390.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
391.
Жизнь национальностей [Журнал] / Редакция журнала "Жизнь национальностей" (некоммерческая орг-ция). – Москва, 1918-1924
392.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
393.
Недзельська Н.І. Жінка і релігія (вирішення питання відношення в релігіях авраамістичної традиції) [Книга] : монографія / Недзельська Н.І. ; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 82 с. – ISBN 966-531-198-0
394.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
395.
Журнал європейської економіки [Журнал] : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
396.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
397.
Журнал физической химии [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
398.
Журнал фізичних досліджень [Журнал] = Journal of Physical Studies / Львівський нац. ун. ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1994-. – ISSN 1027-4642
399.
Журнал фізичних досліджень [Журнал] = Journal of Physical Studies / Львівський нац. ун. ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1994-. – ISSN 1027-4642
400.
Журнал фізичних досліджень [Журнал] = Journal of Physical Studies / Львівський нац. ун. ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1994-. – ISSN 1027-4642
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex