Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
552.
Котельников С. Кордон. Справа честі [Книга] = State border: a watter of honour : фотоальбом / Сергій Котельников ; [ за заг. ред. С. Астахова ; фот. С. Котельникова ]. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Арт-технологія, 2010. – 120 с. : фот. – Укр., рос., англ. мовою
553.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
554.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
555.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
556.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
557.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины ; спец. выпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
558.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
559.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
560.
Денисюк О. Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 20 - 30-х роках 20століття [Книга] : монографія / Ольга Денисюк ; Мін-во культ. і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 184 с. – ISBN 978-966-452-032-1
561.
Левицкая М. Краткая история тракторов по-украински [Книга] = A short history of tractors in Ukrainian / Марина Левицкая ; [ пер. с англ В. Нугатова ]. – Москва : Эксмо, 2006. – 352 с. – ISBN 5-699-15539-2
562.
Кобякова І.К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному дискурсі [Книга] : монографія / І.К. Кобякова ; МОН України ; Сумський держ. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 128 с. – ISBN 978-966-382-053-8
563.
Забчук Г.М. Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Забчук Г.М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010
564.
Радиенко Д.А. Крепче стали, острее меча... [Брошура] / Дарья Радиенко. – Киев : Феникс, 2010. – 44 с. – ISBN 978-966-651-778-7
565.
Строкова І.І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз) [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Строкова І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
566.
Маслак Н.В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину [Книга] : монографія / Н.В. Масляк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-458-169-8
567.
Кримінальне право України [Книга] : особлива частина : підручник / Александров Ю.В. [ та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : Атіка, 2008. – 712 с. – ISBN 978-966-326-271-0
568.
Кримінальне право України. Практикум. [Книга] : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Андрушко П.П. [ та ін. ] ; за ред С.С.Яценка. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 640 с. – ISBN 978-966-2183-76-4
Містить задачі з усіх тем навчального курсу кримінального права України та методику виконання завдань до практичних і семінарських занять, підготовки та проведення змодельованих судових процесів.
569.
Кримінологія [Книга] : підручник для студ. юрид. спец. вищ. неавч. закл. / Даньшин І.М. [ та ін. ] ; за ред. В.В.Голіни ;МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. ЯрославаМудрого. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-098-1
570.
Культура перекладу китайської та японської прози й поезії: світоглядний аспект [Книга] / Дроздова С. [ та ін. ] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; [ за ред. В.Ф. Резаненка ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 85 с. – Шифр. дубл. 8сх Куль (доп. карт. по фак.). – ISBN 978-966-2410-03-7
571.
Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість [Книга] : методолого-світоглядний аналіз / Леонід Губерський, Віктор Андрущенко, Микола Михальченко ; КНУТШ ; Ін-т соціології НАНУ, Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Знання України, 2009. – 578 с. – ISBN 966-7999-07-6
572.
Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х - 30-х роках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Чорна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
573.
Ковальчук Т.І. Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Ковальчук Т.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
574.
Культурологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Парахонський, О.І. Погорілий, О.М. Йосипенко, М.А. Собуцький, М.Ю. Савельєва, О. Левцун; Парахонський Г.О. [ та ін. ] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ упорядники О.І. Погорілий, М.А. Собуцький ]. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 320 с. – ISBN 966-518-320-6
575.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,