Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Рудюк О.В. Концептуальні засади політики адміністрацій Р. Рейгана відносно СРСР (1981-1989 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Рудюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
552.
Концепція та програми викладання історії України в школі (проект) [Книга] : Матеріали 4 та 5 Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України / Укр. ін-т національної пам"яті ; МОНУ ; упоряд. та ред. : Н. Яковенко, Л. Ведмідь. – Київ : Стилос, 2009. – 128 с.
553.
Башнянин Г.І. Кооперативні системи: проблеми трансформації за умов ринкової транзиції [Книга] / Г.І. Башнянин, А.Г. Драбовський, В.В. Іжевський. – Львів : Львівська комерційна академія, 2009. – 414 с. – ISBN 978-966-1537-49-0
554.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
555.
Котельников С. Кордон. Справа честі [Книга] = State border: a watter of honour : фотоальбом / Сергій Котельников ; [ за заг. ред. С. Астахова ; фот. С. Котельникова ]. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Арт-технологія, 2010. – 120 с. : фот. – Укр., рос., англ. мовою
556.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
557.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
558.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
559.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
560.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины ; спец. выпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
561.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2009-
562.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
563.
Денисюк О. Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 20 - 30-х роках 20століття [Книга] : монографія / Ольга Денисюк ; Мін-во культ. і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 184 с. – ISBN 978-966-452-032-1
564.
Левицкая М. Краткая история тракторов по-украински [Книга] = A short history of tractors in Ukrainian / Марина Левицкая ; [ пер. с англ В. Нугатова ]. – Москва : Эксмо, 2006. – 352 с. – ISBN 5-699-15539-2
565.
Кобякова І.К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному дискурсі [Книга] : монографія / І.К. Кобякова ; МОН України ; Сумський держ. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 128 с. – ISBN 978-966-382-053-8
566.
Забчук Г.М. Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Забчук Г.М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010
567.
Радиенко Д.А. Крепче стали, острее меча... [Брошура] / Дарья Радиенко. – Киев : Феникс, 2010. – 44 с. – ISBN 978-966-651-778-7
568.
Строкова І.І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз) [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Строкова І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
569.
Маслак Н.В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину [Книга] : монографія / Н.В. Масляк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-458-169-8
570.
Кримінальне право України [Книга] : особлива частина : підручник / Александров Ю.В. [ та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : Атіка, 2008. – 712 с. – ISBN 978-966-326-271-0
571.
Кримінальне право України. Практикум. [Книга] : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Андрушко П.П. [ та ін. ] ; за ред С.С.Яценка. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 640 с. – ISBN 978-966-2183-76-4
Містить задачі з усіх тем навчального курсу кримінального права України та методику виконання завдань до практичних і семінарських занять, підготовки та проведення змодельованих судових процесів.
572.
Кримінологія [Книга] : підручник для студ. юрид. спец. вищ. неавч. закл. / Даньшин І.М. [ та ін. ] ; за ред. В.В.Голіни ;МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. ЯрославаМудрого. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-098-1
573.
Культура перекладу китайської та японської прози й поезії: світоглядний аспект [Книга] / Дроздова С. [ та ін. ] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; [ за ред. В.Ф. Резаненка ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 85 с. – Шифр. дубл. 8сх Куль (доп. карт. по фак.). – ISBN 978-966-2410-03-7
574.
Губерський Л.В. Культура. Ідеологія. Особистість [Книга] : методолого-світоглядний аналіз / Леонід Губерський, Віктор Андрущенко, Микола Михальченко ; КНУТШ ; Ін-т соціології НАНУ, Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Знання України, 2009. – 578 с. – ISBN 966-7999-07-6
575.
Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х - 30-х роках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Чорна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,