Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
527.
Мірошниченко А.М. Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. / Мірошниченко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
528.
Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Освіта України, 2006-
529.
Клочко В.І. Комп"ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання студентів аналітичної геометрії [Книга] : монографія / В.І. Клочко, М.Б. Ковальчук ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 116 с. – ISBN 978-966-641-334-8
530.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing. : міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
531.
Жиртуєва Н.С. Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та Заходу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11. / Жиртуєва Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
532.
Комплексні карбідні покриття на металах і сплавах [Книга] : монографія / Лоскутова Т.В., Сігова В.І., Хижняк В.Г., Лоскутов В.Ф. ; МОН України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – 190 с. – ISBN 978-966-657-251-9
533.
Гамеза Л.М. Комплексны лексічны слоунік Беларускай мовы [Книга] : (сінонімы, антонімы, амонімы. паронімы) / Л.М. Гамеза. – Мінск : ТетраСистемс, 2008. – 304 с. – ISBN 978-985-470-794-5
534.
Гепко И.А. Комплементарные и спектрально-эффективные коды в радиотехнологиях четвертого поколения [Книга] / И.А. Гепко ; Нац. авиационный ун-т ; Гос. научно-исслед. ин-т авиации. – Киев : Зв"язок, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-95759-1-3
535.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
536.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
537.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
538.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
539.
Василенко Н.В. Комунікативна стратегія заохочення в російському мовному спілкуванні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02. / Василенко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
540.
Конкуренція [Журнал] : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
541.
Тюленев-Лисовик Консолита [Книга] / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-651-714-5
542.
Погорілко В.Ф. Конституційне право України [Книга] : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – 2-ге видання, перероб., та доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 432 с. – ISBN 978-966-2183-77-1; 978-966-373-591-7;
543.
Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України [Книга] : навчальний посібник / О.В. МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-667-382-7
544.
Контролінг [Книга] : навчальний посібник / Г.О. Швиданенко, В.В. Лаврененко, О.Г. Дерев"янко, Л.М. Приходько ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 264 с. – ISBN 966-574-958-7
545.
Скнарь А.О. Контролінг в соціально-культурній сфері [Книга] = Controlling within the social and cultural field : монографія / Андрій Скнарь. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 428 с. – ISBN 978-966-452-036-9
546.
Дерфи Л. Контрразведчик-2 или Конец операции "Кольчуга" [Книга] : детективная повесть / Леовал Дерфи. – Киев : [ Б.и. ], 2010. – 242 с. – (КГБ-ЦРУ: война спецлужб)
547.
Дерфи Л. Контрразведчик или Операция "Кольчуга" [Книга] : детективная повесть / Леовал Дерфи. – Киев : [б. и.], 2009. – 292 с. – (КГБ-ЦРУ: война спецcлужб)
548.
Печончик Т.І. Концепт "свобода слова" та його вербалізація в сучасному українському мас-медійному дискурсі [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Печончик Т.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
549.
Гайдученко Л.В. Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 -германські мови / Гайдученко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
550.
Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції [Книга] : підготовка психолога-практика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Яценко Т.С. [ та ін. ] ; за ред. Т.С. Яценко. – Київ : Вища школа, 2008. – 342 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-642-393-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,