Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Лісецький С.Й. Наукові статті. Рецензії [Книга] : навчально-методичні матеріали / С. Лісецький ; Мін-во культури і туризму ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2009. – 276 с. – ISBN 978-966-1645-32-4
727.
Воденніков С.А. Науково-технологічні основи формування композиційних покриттів із іонних розплавів для прогнозованого забезпечення функціональних властивостей пористих матеріалів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Воденніков С.А. ; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2009
728.
Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія [Книга] / В.В. Колодій, І.В. Колодій, Б.Й. Маєвський ; МОН України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафту і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2009. – 183 с. – ISBN 978-966-694-104-9
729.
Национальная академия наук Беларуси [Книга] : 1928-2008 гг. : документы и материалы / НАН Беларуси ; Департ. по арх. и делопр. Мин. юст. Республики Беларусь ; Нац. архив Республики Беларусь ; сост.: Василевская Н.В., Ляховский В.В., Токарев Н.В. и др. ; ред. кол. М.В. Мясникович, Казак Н.С. и др. – Минск : Белорусская наука, 2008. – 767 с. – ISBN 978-985-08-0991-9
730.
Національна безпека і оборона [Журнал] / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
731.
Тронько П.Т. Національна спілка краєзнавців України: сторінки історії [Книга] : [ книга-альбом ] / П.Т. Тронько ; Національна спілка краєзнавців України ; [ упоряд.: П. Бабенко, В. Дмитрук та ін. ; фото: М. Завгородній, Я. Коепак та ін.]. – Київ, 2010. – 120 с.
732.
Поручник А.М. Національний інтерес України [Книга] : економічна самодостатність у глобальному вимірі : монографія / А.М. Поручник ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-483-121-2
733.
Гладчук О.М. Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08. / Гладчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
734.
Моклячук М.П. Негладкий аналіз та оптимізація [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-439-139-6
735.
Отраднова О.О. Недоговірні зобов"язання в цивільному праві України [Книга] : навчальний посібник / О.О. Отраднова ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-667-367-4
Висвітлено питання правового регулювання недоговірних зобов"язань в цивільному праві України. Аналізуються відповідні норми Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють данні відносини, судова практика , наукові праці
736.
Шарма Р. Незадоволення та розчарування в Україні [Книга] : результати дослідження IFES у жовтні 2008 року / Ракеш Шарма, Рола Абдул-Латіф, Лорен Серпе. – Washington : IFES, 2008. – 57 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID from the American people. Публікація підготовлена IFES для Агенції США з міжнародного розвитку в межах асоційованого гранту № 121-А-00-07-00701-00.... – ISBN 1-931459-30-4
737.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
738.
Пєтух А.М. Нерівномірносні характеристики дискретно-фазових частотно-імпульсних потоків [Книга] : монографія / А.М. Пєтух, Д.Т. Обідник, О.Н. Романюк ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 89 с. – ISBN 978-966-641-320-1
739.
Микитюк І.О. Нетрадиційні системи числення і фрактали, з ними пов"язані [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Микитюк І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
740.
Згурская М. Николай Амосов [Книга] / М. Згурская. – Харьков : Фолио, 2010. – 121 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-4996-4
741.
Гунько Т.С. Німецька мова для студентів економічних спеціальностей [Книга] : навчальний посібник / Т.С. Гунько, О.П. Юцкевич ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-483-033-8
742.
Фити Т. Новата микроекономиjа и државната регулациjа [Книга] = New microeconomics and government regulation : (современите текови на микроекономската наука и импликациите врз државната регулациja) / Таки Фити ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : [ МАНУ ], 2008. – 269 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 978-608-203-016-6
743.
Малахов И.Н. Новая геологическая сила [Книга] / Малахов И.Н. ; НАНУ, Гос. науч. учереждение "Отделение морской геологии и осадочного рудообразования". – Кривой Рог : [ Україна ], 2009. – 312 с. – (Геологическая среда антропогенной экосистемы). – ISBN 978-966-02-5083-3
744.
Новая и новейшая история [Журнал] / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
745.
Лотоцька О.Л. Новелістика О.Генрі й українська література: рецепція і типологія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05. / Лотоцька О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
746.
Новий колегіум [Журнал] : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
747.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
748.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
749.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
750.
Попов К.С. Нові функціональні похідні бензотіазинів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03. / Попов К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex