Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Бебик В.М. Політологія [Книга] : наука і навчальна дисципліна : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Валерій Бебик. – Київ : Каравела, 2009. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-93-7
У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління викладено основні засади політології як науки і навчальної дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук
602.
Шилдт Г. Полный справочник по С++ [Книга] = C++ : The Complete Reference / Герберт Шилдт ; [пер. с англ. и редакция Д.А. Клюшина]. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2003. – 800 с. – ISBN 5-8459-0489-7
603.
Александрова Г.А. Помежів"я (українське порівняльне літературознавство кінця XIX - першої третини XX століття) [Книга] : монографія / Галина Александрова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 415 с. – Бібліогр.: с. 362-415. – ISBN 978-966-439-281-2
604.
Киселевич Л.С. Порівняльна планетологія [Книга] : підручник [для студентів геологічних спец. вищих навч. закладів] / Л.С. Киселевич. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 255 с. : іл. – Бібліогр.: с. 252-253. – ISBN 978-966-521-586-4
605.
Форкош С.М. Порівняльний підхід у методологічному інструментарії фізичного пізнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Форкош С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
606.
Пашутинський Є.К. Посадові інструкції: освіта, культура, мистецтво [Книга] / Є.К. Пашутинський. – (3-тє вид., стереотипне). – Київ : КНТ, 2009. – 232 с. – (Кадри підприємства). – ISBN 978-966-373-359-3
607.
Іксанов О.М. Потоки на мережах (курс "Дослідження операцій") [Книга] : навчальний посібник / О.М. Іксанов., В.І. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : ТВіМС, 2010. – 46 с. + Додаток: с. 43-44. – Бібліогр.: с. 45
608.
Надтока О.М. Початки новогромадівського руху. Суспільні погляди студентства [Книга] : (за матеріалами соціологічного опитування на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Олександр Надтока. – Ніжин : [ПП Лисенко М.М.], 2011. – 50 с. : іл. – ISBN 978-966-2213-57-7
609.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
610.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
611.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
612.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
613.
Малахов В. Право бути собою [Книга] / Віктор Малахов ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 331, [5] с. – Бібліогр.: с. 321-322 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-378-080-1

614.
Немеш П.Ф. Правова охорона торговельних марок в Україні та країнах Центральної і Східної Європи [Книга] : навчальний посібник / П.Ф. Немеш ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2010. – 286, [2] с. – Бібліогр.: с. 274-287. – ISBN 978-617-501-030-3
615.
Литвак О.М. Правова природа інституту президентства [Книга] : монографія / О.М. Литвак, Н.О. Рибалка. – Київ : Атіка, 2010. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 154-167. – ISBN 978-966-326-391-5
616.
Лисенко Я.О. Правове регулювання земельних юрисдикційних відносин в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лисенко Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
617.
Братко І.В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Братко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
618.
Стреляний В.І. Правове регулювання поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Стреляний В.І. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010
619.
Щодра О.Ю. Правове регулювання руху послуг у Європейському Союзі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Щодра О.Ю. ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009
620.
Мороз Г.В. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля [Книга] : монографія / Мороз Г.В. ; МОНУ ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника, Юридичний ін-т. – Івано-Франківськ : [Б. в.], 2008. – 169 с. – Бібліогр.: с. 145-166. – ISBN 966-1-133-18
621.
Лі Юхао Правові основи співробітництва КНР і ЄС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Лі Юхао ; КНУТШ. – Київ, 2011
622.
Житнигор Б.С. Правоохранительная деятельность: вопросы теории и проблемы частной инициативы [Книга] / Б.С. Житнигор, В.В. Павлов ; Украинская академия наук ; Академия современного искусства. – Бендеры : Полиграфист, 2008. – 272 с. – (Серия научно-публицистических изданий Академии современного искусства / редкол. : А.Ф. Онипко, А.Н. Литвиненко, С.Б. Житнигор и др.). – ISBN 978-9975-9974-5-4
623.
Калініч Г.Ю. Православне біле священництво м. Києва останньої третини XIX - початку XX століття: просопографічний портрет [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Калініч Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
624.
Кізлова А.А. Православні святині Києва у духовному та суспільному житті киян (кінець ХVІІІ - перші десятиліття ХХ ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кізлова А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
625.
Король І.Ф. "Празька весна" 1968 року і реакція світової громадськості [Книга] / Іван Король ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2010. – 183, [1] с. : фотогр. – На обкл. назва: "Празька весна" 1968 року.-15 річниці Закарпат. держ. ун-ту присвяч. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-596-008-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,