Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Соколовська А.М. Основи теорії податків [Книга] : навчальий посібник для студ. вищих навч. закладів / А.М. Соколовська. – Київ : Кондор, 2010. – 326 с. – Бібліогр.: с. 319-325. – ISBN 978-966-351-249-5
552.
Садовий А.І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв"язування [Книга] : навч. посібник [для учнів старших класів фіз.-мат. шкіл, гімназій, ліцеїв, вузів] / А.І. Садовий, Ю.Г. Лега. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Київ : Кондор, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 377. – ISBN 966-00-0807-4
Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
553.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
554.
Висоцький М.В. Особливості когерентних та нелінійних процесів при взаємодії рухомих заряджених та нейтральних частинок з упорядкованими середовищами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Висоцький М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
555.
Ковба Ж.М. Останній рабин Львова Єзекіїль Левін [Книга] / Жанна Ковба ; [Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА ; Всеукраїнський єврейський благодійний фонд "Хесед-Ар"є"]. – Львів ; Київ : Дух і Літера, 2009. – 184 с. : іл. – ISBN 978-966-378-114-3

556.
Проскура О.І. Осяяні світлом науки. Нариси з історії фізики [Книга] : До 80-річчя Інституту фізики НАНУ і 125-річчя від дня народження його засновника і першого директора, акад. Олександра Генріховича Гольдмана / Олександр Проскура ; [наук. ред. Б.Р. Кияк]. – Львів : Євросвіт, 2009. – 416 с. : іл. – (Бібліотека молодого науковця). – ISBN 978-966-8364-50-1
557.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
558.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
559.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
560.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
561.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
562.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
563.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
564.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
565.
Семчук Я.М. Охорона праці [Книга] : навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей / Семчук Я.М., Воєвідко І.В , Кулик М.П. ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу, Кафедра безпеки життєдіяльності. – Івно-Франківськ : [ІФНТУНГ], 2010. – 410 с. – Бібліогр.: с. 407-408. – ISBN 978-966-694-101-8
566.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
567.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
568.
Охорона праці в Україні [Книга] : нормативна база / [упоряд. Роїна О.М.]. – 6-те вид., змінене і доповнене. – Київ : КНТ, 2010. – 528 с. – ISBN 978-966-373-592-4
569.
Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Масютка О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
570.
Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Масютка О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
571.
Чухрай Л.О. Пам"ятки давньої культури в контексті збереження культурної спадщини України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Чухрай Л.О. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
572.
Райнов Б. Пан Ніхто [Книга] : трилогія / Богомил Райнов ; [пер. з болгарської Ю. Чикирисова та Л. Копиленка ; післямова О. Шпильової]. – Київ : Вища школа, 1985. – 528 с. – В кн. також : Нема нічого ліпшого за негоду. Велика нудьга
573.
Чернишов В.В. Парадигма синтезу західної та східної філософсько-теологічних традицій у творчості Г.С. Сковороди [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Чернишов В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
574.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
575.
Педагогіка [Книга] : навч.-метод. посіб. / М-во культури і туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; [уклад. Гавеля О.М.]. – Київ : Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2010. – 207, [1] с. : табл. – На обкл. та в кінці кн. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 196-207
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,