Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
577.
Педагогіка [Книга] : навч.-метод. посіб. / М-во культури і туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; [уклад. Гавеля О.М.]. – Київ : Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2010. – 207, [1] с. : табл. – На обкл. та в кінці кн. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 196-207
578.
Мазур О.В. Перекладацький метод Анатолія Онишка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мазур О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
579.
Мазур О.В. Перекладацький метод Анатолія Онишка [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мазур О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
580.
Персонал [Журнал] : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
581.
Письменники української діаспори: Донбаський вимір [Книга] : навчальний посібник-хрестоматія / Донецька обл. держ. адміністрація ; Головне управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій ; Управління культури та туризму ; Донецьке відділення т-ва "Україна-Світ" [та ін.] ; упорядник В.А. Просалова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2010. – 336 с. – Бібліогр.: с. 280-281. – ISBN 978-966-317-074-9
582.
Будько В.І. Підвищення ефективності процесу акумулювання електричної енергії відновлювальних джерел в автономних системах електроживлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько В.І. ; НАН України ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011
583.
Даценко І.С. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Даценко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
584.
Сірий Є.В. Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Сірий Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
585.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
586.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
587.
Пластовий шлях [Журнал] : журнал пластової думки та інформації / Головна Пластова Булава. – Львів, 1970-
588.
Пластовий шлях [Журнал] : журнал пластової думки та інформації / Головна Пластова Булава. – Львів, 1970-
589.
Седов Б.К. Пленница [Книга] : [роман] / Б.К. Седов. – Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 416 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-3661
590.
Гоголь М.В. Повісті [Книга] : найкращі українські переклади : у 2-х томах / Микола Гоголь ; [переклади з російської за ред. Івана Малковича]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. – ISBN 978-966-7047-95-5
591.
Гоголь М.В. Повісті [Книга] : найкращі українські переклади : у 2-х томах / Микола Гоголь ; [переклади з російської за ред. Івана Малковича]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. – ISBN 978-966-7047-96-2
592.
Бадида М.П. Податкова база місцевого самоврядування [Книга] / М.П. Бадида ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород ; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 408, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-376. – ISBN 978-966-340-390-8
593.
Шарікова О.В. Податкова політика в умовах детінізації економіки України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шарікова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
594.
Шарікова О.В. Податкова політика в умовах детінізації економіки України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шарікова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
595.
Смирнова А. Подруга мента [Книга] : И передай привет полковнику : [повести] / Алена Смирнова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 432с. – (Криминальное танго). – ISBN 5-04-002639-0
596.
Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного комплексу в українському фольклорі [Книга] : [монографія] / Т.М. Андрєєва ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2011. – 171 с. – Бібліогр.: с. 156-167. – ISBN 978-966-2278-13-2
597.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
598.
Ожгібесов В.М. Поліські азимути [Книга] : книга про змагання, походи та експедиції юних туристів Житомирщини / Володимир Ожгібесов ; Житомирський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської обл. ради. – Житомир : Полісся, 2007. – 120 с., [80] с. іл. – Бібліогр.: с. 111-115. – ISBN 978-966-655-283-2
599.
Малкіна Г.М. Політична відповідальність у демократичному суспільстві (інституціональний аспект) [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Малкіна Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
600.
Копитова Л.С. Політичне лідерство як феномен сучасної політичної культури [Дисертація] : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.03 / Копитова Л.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,