Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль. – ISBN 9-7425-09-6
  № 41. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
577.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль. – ISBN 9-7425-09-6
  № 42. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
578.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1. – 2015. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
579.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія [Журнал]. – Тернопіль
  № 1 (62), спец. вип.. – 2015. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Вип. журн. присвячений 75-річчю Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, хіміко-біолог. ф-ту, каф. ботаніки
580.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія [Журнал]. – Тернопіль
  № 2 (59). – 2014. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
581.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1. – 2014. – 241 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
582.
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку [Журнал] = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
583.
Сисоєв Ю.О. Наукові основи забезпечення ефективного перебігу і контролю іонно-плазмових процесів для вакуумно-дугових технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.07 / Сисоєв Юрій Олександрович ; М-во науки і освіти України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
584.
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Обчислювальна техніка та автоматизація" [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Донецьк : Дон НТУ
  № 1 (26). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
585.
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Обчислювальна техніка та автоматизація" [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Донецьк : Дон НТУ
  № 2 (27). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
586.
Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили [Журнал] : науково-методичний журнал. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2001-. – ISSN 1609-7742
587.
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького [Журнал] : право, економіка / М-во освіти і науки України. – Івано-Франківськ, 2007-. – ISSN 2078-6670
588.
Смірнов Я.В. Науково-методичні основи геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Смірнов Ярослав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
589.
Смірнов Я.В. Науково-методичні основи геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Смірнов Ярослав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
590.
Толстолузька О.Г. Науково-методологічні основи технології розробки мультипаралельного програмного забезпечення інформаційних та управляючих систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Толстолузька Олена Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
591.
Національна безпека і оборона [Журнал] / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
592.
Глуха Г.Я. Національна економіка: фактори зростання [Книга] : монографія / Г.Я. Глуха ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 288-309. – ISBN 978-966-434-319-7
593.
Наш усміхнений батько Тарас [Книга] : гумор, сатира, карикатура, пародія, шарж / зладив Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2014. – 230, [2] с. : кольор. іл. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-550-015-5
У пр. № 1696089 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від автора-упорядника. Підпис. М. Савчук, січень 2015 р., м. Коломия
594.
Криклій В.А. Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Криклій Владислав Артурович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
595.
Горбачова О.О. Недержавні пенсійні фонди як суб"єкти цивільного права України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбачова Оксана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
596.
Попко Л.П. Неологизация в языке как трансляция культурно-лингвистической национальной ментальности [Книга] : монография / Попко Л.П. ; М-во образования Украины, Гос. акад. руководящих кадров культуры и искусств. – Киев : ГАРККиИ, 2007. – 363, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 309-336. – ISBN 966-8683-92-7
У прим. № 1693683 напис: Уважаемой Елене Степановне с почтением и благодарностью. 7.03.2008 г. Л.П.
597.
Неперервна професійна освіта: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
598.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
599.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
600.
Колоїз Ж.В. Неузуальне словотворення [Книга] / Ж.В. Колоїз. – Кривий Ріг : НПП АСТЕРІКС, 2015. – 156, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-141
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex