Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Венжинович Ф.Й. Нас не зламати [Книга] : (про визвольну боротьбу ОУН - УПА на теренах південної Волині) : [спогади]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Ужгород : Бреза А.Е., 2014. – 458 с., [2] арк. іл.
552.
Бражук Ю.Б. Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Бражук Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014
553.
Яцків Я.С. Наука і культура України: долаючи кордони [Книга] / Я.С. Яцків, М.Г. Железняк, І.Ю. Ізотова ; НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. – Київ : Академперіодика, 2014. – 172, [4] с., [36] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 109-110. – ISBN 978-966-360-277-6
554.
Наука і культура. Україна [Журнал]. – Київ
555.
Наука і суспільство [Журнал] : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
556.
Наукова скарбниця освіти Донеччини [Журнал] : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк
557.
Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби [Журнал] : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2012-
558.
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Мукачево
  вип. 1 (3). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
559.
Науковий вісник Одеського національного економічного університету [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Всеукр. асоціація молодих науковців. – Одеса. – ISSN 2409-9260
560.
Науковий вісник Одеського національного економічного університету [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Всеукр. асоціація молодих науковців. – Одеса. – ISSN 2409-9260
561.
Науковий вісник Полісся [Журнал] = Scientific bulletin of Polissia : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Чернігів, 2015-. – ISSN 2410-9576
562.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота" [Журнал] / М-во освіти та науки України. – Ужгород
  вип. 26. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
563.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота" [Журнал] / М-во освіти та науки України. – Ужгород
  вип. 23. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
564.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота" [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Ужгород
  вип. 35. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
565.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія " Медицина" [Журнал] = Scientific bulletin of Uzhhorod university : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Ужгород
  вип. 1 (51). – 2015. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
566.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Ужгород
  вип. 36. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
567.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Ужгород
  вип. 35. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
568.
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 1 "Економіка" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Чернігів
  вип. 4 (24). – 2014. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
569.
Наукові записки з української історії [Журнал] : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький
570.
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [Журнал]. – Київ, 1997-
571.
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [Журнал]. – Київ, 1997-
572.
Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства [Журнал] : збірник праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. – Київ
573.
Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства [Журнал] : збірник праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. – Київ
574.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 2. – 2014. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
575.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 4. – 2014. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex