Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Москалик Р. Міжнародне поширення технологій у глобалізованій економіці [Книга] : монографія / Роман Москалик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 376, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 331-367 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0000-1
527.
Антонюк Т.Д. Міжнародні зв"язки київських університетів у 1991-2012 рр. [Книга] / Тетяна Антонюк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 585, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 569-572. - Аннот. парал. рос., англ. – Бібліогр.: с. 467-527 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7212-79-8
528.
Віднійчук-Вірван Міжнародні фінансово-кредитні операції та електронні системи платежів у міжнародному бізнесі України [Книга] : монографія / Л.А. Віднійчук-Вірван ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2007. – 184, [4] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Міжнародний бізнес XXI. – Бібліогр.: с. 171-185. – ISBN 966-2921-02-8
529.
Уваров В.Г. Міжнародно-правові стандарти у кримінальному процесі України [Книга] : монографія / В.Г. Уваров. – Харків : НікаНова, 2014. – 414, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 373-412 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-11-0
530.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2006-. – ISSN 2076-0558
531.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2006-. – ISSN 2076-0558
532.
Мова, культура, самоідентичність [Книга] : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – 270, [2] с. : табл., іл. – Анот. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1673-17-4
533.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
534.
Малюга Н.М. Мовознавство: упровадження результатів пізнання у практику сучасної школи [Книга] : [посібник] / Н.М. Малюга ; М-во освіти і науки України. Криворіз. нац. ун-т, Криворіз. пед. ін-т, Каф. укр. мови. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2014. – 110 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-60
535.
Зубова К.М. Моделі і системи керування конвертерної плавки за енергозберігаючою технологією з застосуванням регуляторів нечіткої логіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Зубова Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
536.
Мордвінов Р.І. Моделі, методи та засоби дослідження режимів роботи блокових симетричних шифрів по критеріям стійкість - складність [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мордвінов Руслан Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
537.
Скарга-Бандурова Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень в галузі природоохоронної діяльності промислових комплексів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Скарга-Бандурова Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2015
538.
Іванок Д.В. Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі р. Десни) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іванок Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
539.
Семеняка М.В. Модель та методи ієрархічно-координаційного управління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Семеняка Максим Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
540.
Ивашко Ю.В. Модерн Западной Европы, Украины и Китая: пути трансформации и имплементации [Книга] / Юлия Ивашко, Ли Шуань ; под. ред. вице-президента Укр. акад. архитектуры, нар. архитектора Украины, д-ра архитектуры, проф. Н.М. Демина ; Посольство Китайской Нар. Респ. в Украине. – Киев : Феникс, 2015. – 151, [1] с., [2] л. цв. фотоил. : ил., схемы. – Тит. л. частично кит. – Библиогр.: с. 147-149. – ISBN 978-966-136-224-5
В прим. №1693808 дарчий напис китайською мовою. Підпис. 20.03.2015
541.
Цветкова Л.С. Мозг и интеллект [Книга] : нарушение и восстановление интеллектуальной деятельности / Л.С. Цветкова. – Москва : Просвещение ; Учебная литература, 1995. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-09-004989-0
542.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
543.
Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
544.
Ильин Е.П. Мотивация и мотивы [Книга] / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 508 с. : ил. – Предм. указ.: с. 502-508. – Библиогр.: с. 481-501 и в подстроч. примеч. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00028-5
545.
Музична культура України і документальний кінематограф [Книга] : (за матеріалами ЦДКФФА України імені Г.С. Пшеничного) : довідник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного ; авт.-упоряд. Ольга Литвинова ; [голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: О. Немкович та ін.]. – Київ : ЦДКФФА України імені Г.С. Пшеничного, 2014. – 490, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 427-490. – ISBN 978-966-02-7118-0
546.
Ткач М.М. На зламі століть [Книга] : культурологічні нариси / Михась Ткач. – Чернігів : Деснянська правда, Управління у справах преси та інформації, 2007. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-502-437-8
547.
На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут [Книга] : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – 277, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5
548.
Навчальні програми та методичні рекомендації до дисциплін спеціалізації "Українська мова як іноземна" [Книга] / [В.І. Невойт та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. мов як іноземних. – Київ : Четверта хвиля, 2015. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-529-304-0
549.
Наноразмерные системы и наноматериалы [Книга] : исследования в Украине / [Авдеева Л.Ю. и др. ; редкол.: А.Г. Наумовец (глав. ред.) и др. ; Нац. акад. наук Украины]. – Киев : Академпериодика, 2014. – 766, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 743-760. - Содерж.: Физика наноструктур ; Технологии полупроводниковых наноструктур ; Диагностика наноструктур ; Наноматериалы ; Нанобиотехнологии ; Нанохимия. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-360-260-8
550.
Шульгач В.П. Нариси з праслов"янської антропонімії [Книга] / В.П. Шульгач ; [відп. ред. І.М. Желєзняк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Довіра. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-246-1
У пр. № 1696060 напис: Читачам б-ки імені м. Максимовича від автора. 2 квітня 2015 р. Підпис
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex