Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Пшенична Т.О. Мовленнєвий вплив на емоції адресата інтерв"ю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Пшенична Т.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
577.
Гнатюк Л.П. Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Гнатюк Л.П. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
578.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
579.
Бурдаєв В.П. Моделі баз знань [Книга] : монографія / В. П. Бурдаєв. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 299, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 295-298. – ISBN 978-966-676-236-1
580.
Риндич Є.В. Моделі та інформаційна технологія побудови корпоративних конференц-систем в IP-мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Риндич Є.В. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011
581.
Ліссов П.М. Моделювальний комплекс для дослідження гемодинаміки людини в умовах змінного атмосферного тиску [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Ліссов П.М. ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2011
582.
Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України [Журнал] : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ : ДНДІІМЕ
583.
Карпуша В.Д. Моделювання та проектування реляційних баз даних [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.Д. Карпуша, Б.Є. Панченко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2010. – 385, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 383-385. – ISBN 978-966-657-333-2
584.
Горбуленко Н.В. Модифіковані нітрогеновмісними гетероциклами ізофлавоноїди. Синтез і властивості [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Горбуленко Наталія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
585.
Паливода К.О. Модуляція шляхів апоптозу за участі фулеренів С60 у нормальних та трансформованих Т-лімфоцитах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Паливода К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
586.
Рудь Ю.П. Молекулярно-біологічні властивості та фізико-хімічна характеристика іридовірусу комара Aedes flavescens [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Рудь Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
587.
Пушкарьов І.В. Монодуалізм як нова метафізика М.Я. Грота [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Пушкарьов І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
588.
Пушкарьов І.В. Монодуалізм як нова метафізика М.Я. Грота [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Пушкарьов І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
589.
Музеї України [Журнал] : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
590.
Дмитренко Н.В. Музика й живопис у творчості О. Кобилянської та Я. Івашкевича: синкретизм художньої образності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Дмитренко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
591.
Лабжинський В.А. Мультиагентна технологія синтезу розподілених ієрархічних систем обробки даних (на прикладі СОД екологічного моніторингу) [Автореферат] : автореф. дис. ... кант. техн. наук : 05.13.06 / Лабжинський В.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011
592.
Шемшученко Ю.С. На перехресті століть [Книга] : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Юрій Шемшученко ; НАНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 608 с. : 8 с. іл. – ISBN 978-966-8602-87-0
593.
Курдіш О.К. Навчальний посібник з англійської мови для аспірантів біологічного факультету [Книга] / О.К. Курдіш ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 261 с. – Бібліогр.: с. 260. – ISBN 978-966-439-372-7
594.
Пижик А.М. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Методика викладання історії в школі" для студентів історичного факультету [Книга] / А.М. Пижик, Г.С. Черевичний, О.П. Машевський ; КНУТШ. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. – 143 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75-76. – ISBN 978-617-571-039-5
595.
Цибань В.О. Нагороди Національної академії наук України [Книга] : Золота медаль імені В.І. Вернадського, премії імені видатних учених України, відзнаки / В.О. Цибань ; НАН України. – Київ : Академперіодика, 2010. – 398, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 396-397. – ISBN 978-966-360-157-1
596.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
597.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
598.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
599.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
600.
Якименко Л.М. Надія Суровцова: життя та творчість (1896-1985 рр.) [Книга] / Людмила Якименко ; Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : ШИКО, 2010. – 272 с. – Бібліогр.: с. 259-271. – ISBN 978-966-492-177-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,