Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Зовнішні справи [Журнал] : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
377.
Міхель Р.В. Зовнішня торгівля Федеративної Республіки Німеччини [Книга] = The foreign trade of the Federal Republic of Germany : монографія / Романа Міхель ; наук. редагуван. та передм. І. Грабинського ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, [Ф-т міжнар. відносин]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 115, [3] с. : іл., табл. – Текст укр., англ.-Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 89-94 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-743-5
378.
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право [Журнал] : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010-
379.
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право [Журнал] : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010-
380.
Золото в недрах Крыма [Книга] / Е.Ф. Шнюков, И.В. Гаврилюк, Н.А. Маслаков [и др. ; отв. ред. Е.А. Кулиш] ; НАН Украины, Гос. науч. учреждение, Отд-ние мор. геологии и осадоч. рудообразования. – Киев : Логос, 2010. – 185, [2] с., [1] л. ил., слож. вдвое : ил., табл. – Библиогр.: с. 177-184. – ISBN 978-966-02-5698-9
381.
Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) [Журнал] : научный журнал. – Иркутск, 2002-. – ISSN 1993-3541
382.
Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) [Журнал] : научный журнал. – Иркутск, 2002-. – ISSN 1993-3541
383.
Известия Российской академии наук. Химическая [Журнал] / РАН,Отделение химии и наук о материалах РАН, Ин-т орг. химии им. Н.Д. Зелинского РАН. – Москва
  № 1. – 2011
384.
Известия Российской академии наук. Химическая [Журнал] / РАН,Отделение химии и наук о материалах РАН, Ин-т орг. химии им. Н.Д. Зелинского РАН. – Москва
  № 2. – 2011
385.
Иностранная литература [Журнал] : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
386.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
387.
Информационный бюллетень УАПРЯЛ [Журнал]. – Киев
388.
Искусство кино [Журнал] / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 1931-. – ISSN 0130-6405
389.
Щеголева Т.Ю. Исследование диэлектрических характеристик биообъектов в миллиметровом диапозоне радиоволн [Книга] / Т.Ю. Щеголева ; НАН Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – [2-е изд.]. – Харьков, 2006. – 291 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 138-148, 276-281. – ISBN 966-02-4131-3
390.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
391.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
392.
Гнатюк М.І. Іван Франко і проблеми теорії літератури [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.І. Гнатюк. – Київ : Академія, 2011. – 237 с. – Бібліогр.: с. 228-237 та у підрядк. прим. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-343-0
393.
Черненко С. Ідентифікація "Скіфії" Геродота на території Східної Європи [Брошура] = Идентификация "Скифии" Геродота на территории Восточной Европы / Сергій Черненко. – Золотоноша : [Золотоніське поліграфічне підприємство], 2011. – 24 с. + схема. – Брош. склад. з 2-х ч.: укр. та рос. мовами
394.
Сабат Н.В. Ідентифікація буримості гірських порід в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Сабат Н В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011
395.
Строкаль О.М. Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіостилю (на матеріалі поетичних творів В. Коломійця та П. Мовчана) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Строкаль О.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
396.
Строкаль О.М. Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіостилю (на матеріалі поетичних творів В. Коломійця та П. Мовчана) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Строкаль О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
397.
Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних іграх [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Мащенко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
398.
Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних іграх [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Мащенко С.О. ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
399.
Іноземні мови в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
400.
Фекета П.В. Інтегральні множини диференціальних рівнянь та їх стійкість [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Фекета П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,