Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Радчук О.М. Вплив мультипробіотиків на стан слизової оболонки товстої кишки щурів за умов тривалої гіпергастринемії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Радчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
252.
Мельничук М.Д. Вплив структуроформуючих чинників на електрофізичні властивості термоелектродних матеріалів: залізо, константан, хромель, мідь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Мельничук М.Д. ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011
253.
Городилова Н.О. Вплив умов синтезу на процеси формування кальційвмісних ортофосфатних та ортованадатних матриць [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Городилова Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
254.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
255.
Орлова Т.В. Всесвітня історія [Книга] : курс лекцій для студентів гуманітарних ф-тів вищих навч. закладів / Т.В. Орлова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 528 с. – Бібліогр.: с. 525-526. – ISBN 978-966-439-367-3
256.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
257.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
258.
Павленко Л.Г. Всесвітня служба радіомовлення України: тематика та структура радіопрограм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Павленко Л.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
259.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
260.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
261.
Карпенко О.М. Высшее образование в странах мира: анализ данных образовательной статистики и глобальных рейтингов в сфере образования [Книга] / О.М. Карпенко, М.Д. Бершадская. – Москва : [СГУ], 2009. – 244 с. – Библиогр.: с. 236-243. – ISBN 978-5-8323-0580-6
262.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
263.
Ігнатюк А.І. Галузеві ринки [Книга] : теорія, практика, напрями регулювання : монографія / А.І. Ігнатюк. – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2010. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-462. – ISBN 978-966-669-301-6
264.
Ременяк О.В. Генерування активних форм кисню фотозбудженими вуглецевими нанотрубками та їхня гіпертермічна дія в системі in vitro [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Ременяк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
265.
Кондратюк О.В. Геоінформаційне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Кондратюк О.В. ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011
266.
Геологія в Київському університеті [Книга] / С.А. Вижва [та ін.] ; [за ред. В.І. Павлишина] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 479 с. : іл. – Бібліогр.: с. 459-463. – ISBN 978-966-439-338-3
267.
Крупський Ю.З. Геологія та екологія видобудку нафти і газу [Книга] : навчальний посібник / Ю.З. Крупський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Ль вів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-762-6
268.
Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011
269.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
270.
Колодій В.В. Гідрогеологія [Книга] : підручник / В.В. Колодій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 367, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 356-363. – Бібліогр.: с. 352-355. – ISBN 978-966-613-766-4
271.
Дибко І. Гільгамеш [Книга] : поема / Ірина Дибко ; Рівнен. міськ. об-ня Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Вид. 3-є. – Рівне : Видавець О.Зень, 2010. – 109, [1] с. : іл., портр. – На обкл. також.: Gilgamesh. – Бібліогр.: с. 108. – ISBN 978-966-2096-93-4
272.
Суліма Є.М. Глобалістика [Книга] : [підручник] / Є.М. Суліма, М.А. Шепєлєв. – Київ : Вища школа, 2010. – 544 с. – Бібліогр.: с. 539-540. – ISBN 978-966-642-442-9
Підручник містить комплексний аналіз предметного поля політичної філософії як окремої сфери наукового пізнання та її основних складових політичної антології, політичної гносеології, політичної антропології, політичної етики.
273.
Белорус О.Г. Глобальные стратегии Евросоюза [Книга] = Clobal EU strategies = Глобальні стратегії Євросоюзу : монография / О.Г. Белорус, Ю.М. Мацейко, И.И. Витер ; науч. ред. О.Г. Белорус ; Гос. высшее учеб. заведение "Киев. нац. экон. ун-т им. В. Гетьмана" ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношний НАНУ ; Междунар. ин-т глобалистики. – Київ : КНЕУ, 2010. – 584 с. – Библиогр.: с. 571-581. – ISBN 978-966-483-399-5
274.
Довгань А.О. Гносеологічний оптимізм західноєвропейської раціоналістичної філософії (XVII - перша чверть XVIII ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Довгань А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
275.
Годовой отчет 2010 [Книга] : содействие сбалансированному мировому подъёму / Международный Валютный Фонд. – Washington : IMF, 2010. – 80 с. : ил., табл.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,