Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
277.
Гражданское и торговое право зарубежных государств [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2-х т.] / Г.Н. Буднева [и др.] ; отв. ред. : Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 978-5-7133-1329-6
278.
Гражданское и торговое право зарубежных государств [Книга] : учебник для студ. высших учеб. заведений, обучаюшихся по спец. "Юриспруденция" : [в 2-х т.] / Буднева Г.Н. [и др.] ; отв. ред. : Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения. – ISBN 978-5-7133-1331-9
279.
Журба М.А. Громадські об"єднання України та зарубіжний світ (20-30-ті роки XX століття) [Книга] : монографія / М.А. Журба, С.М. Свистович. – Київ : МП Леся, 2010. – 180 с. – Бібліогр.: с. 162-179. – ISBN 966-8126-77-1
280.
Громадянське суспільство [Журнал] / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2007-
281.
Гроші та кредит [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / І.О. Лютий, Н.І. Версаль, О.В. Любкіна, О.Д. Рожко ; [за заг. ред. І.О. Лютого] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 559 с. – Бібліогр.: с. 550-554. – ISBN 978-966-439-293-5
282.
Гроші та кредит [Книга] = Money and credit : навчальний посібник / [М.І. Крупка та ін. ; за заг. ред. М.І. Крупки] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 408 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- Авт. зазнач. на с. 6.- Предм. покажч.: с. 396-400. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-773-2
283.
Гуманитарный экологический журнал [Журнал] : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
284.
Демографія та соціальна економіка [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
285.
Держава та регіони. Державне управління [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
286.
Держава та регіони. Право [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
287.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
288.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
289.
Ставнюк О.М. Державно-партійна діяльність Панаса Любченка в УСРР (1917-1937 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ставнюк О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
290.
Диаспоры [Журнал] : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
291.
Дивосвіт [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
292.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
293.
Паращук О.П. Динаміка авторитету в давній українській літературі (на матеріалі ораторсько-проповідницької прози XI - початку XVII ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Паращук О.П. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011
294.
Головченко В.І. Дипломатична історія України (від найдавніших часів до XIX століття) [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко. – Київ : Київський університет, 2007. – 480 с., [32] с. додатків + Додатки: с. 480-512. – ISBN 966-594-862-8
295.
Головченко В.І. Дипломатична історія України (кінець XIX - перша чверть ХХ століття) [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко, Валерій Солдатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 527 с. + Додатки: с. 520-527. – Бібліогр.: с. 507-519. – ISBN 978-966-439-333-8
296.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних, психологічних та філософських наук / М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; голов. та наук. ред. О. Виговська ; ред. рада: В. Кремень, В. Андрущенко, І. Барматова [та ін.]. – Київ : Центр ССР ім. Миколи Пирогова, 1999-
297.
Бардачов Ю.М. Дискретна математика [Книга] : [підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів] / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков ; за ред. В.Є. Ходакова. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-642-384-2
298.
Байрак Г.Р. Дистанційні дослідження Землі [Книга] : навчальний посібник / Галина Байрак, Богдан Муха ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 711, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 698-705. – ISBN 978-966-613-761-9
299.
Павелків Р.В. Дитяча психологія [Книга] : навч. посібник для самостійної роботи студента / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – Київ : Академвидав, 2011. – 373, [3] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – (САМ!). – ISBN 978-617-572-019-6
300.
Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХI ст. (на матеріалах Вінниччини) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex