Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
327.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
328.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
329.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
330.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
331.
Економски развоj [Журнал] = Economic development : Списание на Економскиот институт - Скопjе. – Скопjе : Економски институт, 1999-. – ISSN 1409-7893
332.
Парфірова Т.С. Експлікативне програмування у макрокомпозиційних середовищах [Дисертація] : дис. ... фіз.- мат. наук : 01.05.03 / Парфірова Т.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
333.
Парфірова Т.С. Експлікативне програмування у макрокомпозиційних середовищах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Парфірова Т.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
334.
Ноздрачова К.Л. Експрес-метод ультразвукового контролю довгомірних виробів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Ноздрачова К.Л. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2011
335.
Давиденко М.О. Енергетичний спектр та кінетика електронних збуджень в наночастинках CdSe та CdS [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Давиденко М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
336.
Енциклопедія історії України [Книга] : [у 12 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1061-1
337.
Булатова М.М. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях [Книга] / М.М. Булатова ; [гол. ред. С. Крупчан ; ред. : О. Сень, О. Скопненко, Я. Зубко] ; Міжнародний олімпійський комітет ; Національний олімпійський комітет України. – Київ : Олімпійська література, 2009. – 400 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 396-399. – ISBN 978-966-8708-14-5
Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення через систему запитань і відповідей. Книга складається із п"яти частин.
338.
Естетика [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л.Т. Левчук [та ін.] ; [за заг. ред. Л.Т. Левчук]. – 3-е вид., доп. і переробл. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 520 с. – ISBN 978-611-01-0109-7
339.
Юхимик Ю.В. Естетико-мистецтвознавчий аналіз міметичного способу художнього творення: історична динаміка класичного мистецтва [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Юхимик Ю.В. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011
340.
Журба М.А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об"єднань українського села (20-30 рр. XX ст.) [Книга] : монографія / М.А. Журба. – Київ : Науковий світ, 2002. – 456 с. – Бібліогр.: с. 388-454. – ISBN 966-675-116-X
341.
Савицька О.В. Етнопсихологія [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Савицька , Л.М. Співак. – Київ : Каравела, 2011. – 264 с. – Бібліогр.: с. 245-251. – ISBN 978-966-2229-19-6
342.
Сванідзе Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження [Книга] : керівні принципи застосування європейських стандартів / Ерік Сванідзе ; [переклад С. Колесник] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2009. – 144 с.
343.
ЄвроАтлантика [Журнал] : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2003-
344.
Євробюлетень [Журнал] : інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні / Представництво Європейської Комісії в Україні. – Київ, 2000-. – ISSN 1725-0811
345.
Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес [Книга] / Джеремі Макбрайд ; [пер. Д. Шкрьоба ; ред. : О. Павліченко, Б. Маланчук] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2010. – 576 с.
346.
Халаджи В.В. Європейська політика сусідства як напрям зовнішньої політики Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.04 / Халаджи В.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011
347.
Халаджи В.В. Європейська політика сусідства як напрям зовнішньої політики Європейського Союзу [Дисертація] : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.04 / Халаджи В.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011
348.
Пастущак Т.Й. Жанрова семантика дилогії "Гуси-лебеді летять", "Щедрий вечір" Михайла Стельмаха [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пастущак Т.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011
349.
Жукова В.В. Жанрові модифікації української повісті 1950-1960-х років [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Жукова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
350.
Житомирський державний університет імені Івана Франка [Книга] : [ювілейне видання до 90-річчя університету] / [редкол.: Саух П.Ю. та ін. ; авт.-упоряд. Я. Білейчук]. – Київ : Логос Україна, 2009. – 197, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-966-96993-4-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex