Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Туляков Д.Н. Асимптотики решений рекуррентных соотношений [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.01 / Туляков Д.Н. – Москва, 2010
127.
Половинко І.І. Атомна і ядерна фізика [Книга] : навчально-методичний посібник / І.І. Половинко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 541, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 535-536. – ISBN 978-966-613-776-3
128.
Банки та банківські системи країн світу [Журнал] : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
129.
Швець Н.Р. Банківський нагляд у механізмі функціонування банківської системи [Дисертація] : дис. ... д-ра економічних наук : 08.00.08 / Швець Н.Р. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011
130.
Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.І. Дуднікова ; Європ. ун-т. – Київ : Європ. ун-т, 2002. – 237, [3] с. – Бібліогр.: c. 230-235. – ISBN 966-7942-93-7
131.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
132.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
133.
Безпека життєдіяльності. Нормативні документи для навчальних закладів [Книга] : на допомогу керівникам навчальних закладів / МОНУ ; [упорядники : Васильчук М.В., Бадюк Ю.В. ; відп. за випуск Васильчук М.В.]. – Вид. 4-е, переробл. і доп. – Київ : Основа, 2010. – 1024 с. – ISBN 978-966-699-256-0
134.
Библиография [Журнал] : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
135.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
136.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
137.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
138.
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Журнал] : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2000-
139.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / Мин. обр. и науки РФ; ГПНТБ России. – Москва
140.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / Мин. обр. и науки РФ; ГПНТБ России. – Москва
141.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / Мин. обр. и науки РФ; ГПНТБ России. – Москва
142.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
143.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
144.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
145.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
146.
Толстанова Г.М. Біохімічні механізми патогенезу запальних захворювань кишечника [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Толстанова Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
147.
Короткий О.Г. Біохімічні механізми розвитку запалення в щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю та за умов введення мультипробіотика "Симбітер R" [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Короткий О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010
148.
Короткий О.Г. Біохімічні механізми розвитку запалення в щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю та за умов введення мультипробіотика "Симбітер" [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Короткий О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011
149.
Богдан Козак, заньківчанин [Книга] / [упоряд.: М. Гарбузюк]. – Львів : [Львів. нац. акад. укр. драм. театр ім. М. Заньковецької], 2010. – 171, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-8955-29-7
150.
Огнева Е.Д. Боги снежных гор, огненно-жарких пустынь и прохладных лесов [Книга] : изобразительное искусство Тибетской традиции в музеях Одессы : путеводитель / Е.Д. Огнева ; Одесский дом-музей им. Н.К. Рериха. – Одеса : Астропринт, 2010. – 72 с., [8] с. илл. : илл. – Библиогр.: с. 63-64. – (Buddhica ; Вып. III). – ISBN 978-966-190-376-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex