Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Болохівська земля [Брошура] / [В. Олуйко та ін.]. – Хмельницький : Поліграфіст, 2008. – 32 с. : іл.
152.
Борис Леонидович Пастернак, 29 января (10 февраля)1890 - 30 мая 1960 [Книга] : [изоматериалы ; текст] / [авт.- сост. О.Н. Кондратьева ; гл. ред. Т.Д. Жукова]. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2009. – 40 с., [8] л. илл. – Библиогр.: с. 40. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : приложение к журналу "Школьная библиотека" ; Сер. 2 : Выставка в школьной библиотеке ; вып. 10). – ISBN 978-5-91540-046-6
153.
Сванідзе Е. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю [Брошура] : права затриманих і обов"язки працівників правоохоронних органів : 11 ключових запитань та відповідей / Ерік Сванідзе ; [пер. Сергій Колесник] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2009. – 40 с. – Бібліогр.: с. 37-39
154.
Мардох Д. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження [Книга] : доповідь по Україні / Джім Мардох ; [переклад С. Колесника ; Відділ реформування правосуддя і поліції ; Департамент правових питань і питань сприяння розвитку прав людини ; Директорат з техн. співробітництва та ін.]. – Київ : К.І.С., 2010. – 108 с.
155.
Ботанический журнал [Журнал] / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
156.
Ботанический журнал [Журнал] / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
157.
Буковинський Златоуст Анатолій Добрянський [Книга] : спогади, статті, вірші / [уклад.: Б. Мельничук, Л. Щербанюк]. – Київ : Академвидав, 2010. – 299, [5] с. : портр. – (Унікум). – ISBN 978-617-572-005-9; 978-617-572-003-5
158.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
159.
Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації [Книга] : навчальний посібник / [Озеран В.О. та ін.] ; за ред. Озерана В.О., Куцика П.О., Волошина А.М. ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. – 311, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 307-311. – ISBN 978-966-1537-77-3
160.
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України [Журнал] / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
161.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
162.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
163.
Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі [Журнал] / ГАО НАН УКраїни. – Київ : Компанія ВАІТЕ. – ISBN 978-966-02-4933-2 (серія) ; 978-966-02-5898-3 (Вип. 5)
164.
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации [Журнал] / ВАК Минобрнауки России. – Москва, 1976-. – ISSN 0135-888Х
165.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
166.
Казарин В.Н. В Бесконечности таится Вечность [Книга] : научные статьи / Владимир Казарин. – Симферополь : Таврический издательский Дом, 2009. – 56 с. : илл.
167.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
168.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
169.
Каушан І.В. Вартісна основа і механізм забезпечення стабільності грошової одиниці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Каушан І.В. ; Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАНУ". – Київ, 2011
170.
Крокер Л. Введение в классическую и современную теорию тестов [Книга] = Introduction to classical and modern test theory : [учебник] / Линда Крокер, Джеймс Алгина ; пер. на рус. яз. под общ. ред. В.И. Звонникова и М.Б. Челышковой. – Москва : Логос, 2010. – 667, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 635-651. – ISBN 978-5-98704-437-5
171.
Вестник аналитики [Журнал] : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2000-
172.
Вестник МГИМО - Университета [Журнал] / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2007-. – ISSN 20718160
173.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки [Журнал]. – Москва
  № 2. – 2010. – резюме рос.,англ. мовами
174.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки [Журнал]. – Москва
  № 1. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
175.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex