Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология [Журнал]. – Москва
  № 1. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
177.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология [Журнал]. – Москва
  № 4. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
178.
Вестник Российской академии наук [Журнал]. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
179.
Вестник Российской академии наук [Журнал]. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
180.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета
  Вып. 3. – 2010
181.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета
  Вып. 4. – 2010
182.
Брусиловець О.А. Взаємодія алкоксидів та алкоксихлоридів германію(IV) з сполуками двокоординованого фосфору, які містять подвійні зв"язки фосфор-нітроген [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Брусиловець О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
183.
Брусиловець О.А. Взаємодія алкоксидів та алкоксихлоридів германію(IV) з сполуками двокоординованого фосфору, які містять подвійні зв"язки фосфор-нітроген [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Брусиловець О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
184.
Семенько М.П. Взаємозв"язок електротранспортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Семенько М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
185.
Вибори Президента України 2010 року [Книга] : інформаційно-аналітичне видання / В.М. Шаповал [та ін.] ; [редкол. : В.М. Шаповал, А.Й. Магера, Ж.І. Усенко-Чорна та ін.] ; ЦВК. – Київ : Фенікс, 2010. – 895 с. : фото + табл. – ISBN 978-966-651-819-7
186.
Матійчук В.С. Вибрані розділи елементоорганічної хімії [Книга] : навчальний посібник / В.С. Матійчук, М.Д. Обушак, Р.Л. Мартяк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 132, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130. – ISBN 978-966-613-781-7
187.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
188.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
189.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
190.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
191.
Водолазька С.А. Видавнича справа за рубежем [Книга] : навчальний посібник / С.А. Водолазька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 287 с. – ISBN 978-966-439-344-4
192.
Решетуха Т.В. Видавнича справа Тернопілля кінця XIX - першої третини XX століття (на матеріалі українськомовних видань) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Решетуха Т.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
193.
Борейко В.Е. Видовой террор [Книга] / В.Е. Борейко ; Киев. эколого-культур. центр. – Киев : Логос, 2010. – 145, [6] с. : ил., портр. – (Охрана дикой природы ; Вып. 67). – ISBN 978-966-171-343-6
194.
Мошак Г.Г. Використання засобів приватного права у запобіганні злочинності [Книга] : (за матеріалами ФРН) : монографія / Г.Г. Мошак ; Одеський нац. морський ун-т. – Харків : Кроссроуд, 2010. – 196 с. – Бібліогр.: с. 162-195. – ISBN 978-966-8759-84-0
195.
Гунько О.В. Використання середовища Mathcad при вивченні навчальної дисципліни "Математика для економістів" [Книга] : навчально-практичний посібник / Гунько О.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 285, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 216. – ISBN 978-966-676-232-3
196.
Винахідник і раціоналізатор [Журнал] = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
197.
Хмара М.П. Високотехнологічні кластери Європейського Союзу [Книга] : монографія / Хмара М.П. ; Ін-т міжнародних відносин, КНУТШ. – Київ : ДКС, 2011. – 154 с. : табл. + Додаток: с. 134-153. – Бібліогр.: с. 114-133. – ISBN 978-966-2339-27-7
198.
Сенчуков В.Ф. Вища математика. Спеціальні розділи [Книга] : навчальний посібник / Сенчуков В.Ф., Денисова Т.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 408 с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 299-300. – ISBN 978-966-676-401-3
199.
Вища освіта України [Журнал] : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
200.
Вища школа [Журнал] = Vyscha shkola : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-2366
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex