Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Пшеничнюк Д.В. Колізійний принцип тісного зв"язку у міжнародному приватному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пшеничнюк Д.В. ; НКУТШ. – Київ, 2011
452.
Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Освіта України, 2006-
453.
Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (шосте скликання) [Книга] / [автори ідеї Швець В.Д., авт. текстів : Богданюк О. А., Рахімкулов Е.Р.]. – Київ : УКРПОЛ, 2010. – 148 с. : іл.
454.
Коссак О. Комп"ютерна графіка [Книга] : навчальний посібник / О. Коссак, М. Мітрулі, Н. Челакос ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 205 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199-201. – ISBN 978-966-613-719-0
455.
Богатьонкова А.І. Комп"ютерний комплекс моделювання динаміки фізіологічного стану людини при роботі у приміщенні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Богатьонкова А.І. ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. цент інформ. техноголій та систем. – Київ, 2011
456.
Комплексний аналіз. Приклади і задачі [Книга] : навчальний посібник / Самойленко В.Г. [та ін.] ; за ред. В.Г. Самойленка ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 224 с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 978-966-439-285-0
457.
Поляков С.А. Композиційна семантика ядра SQL-подібних мов [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Поляков С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
458.
Поляков С.А. Композиційна семантика ядра SQL-подібних мов [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Поляков С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
459.
Сарана О.А. Конкурсні задачі підвищеної складності з математики [Книга] : навчальний посібник для слухачів ФДП НТУУ "КПІ" / О.А. Сарана, В.В. Ясінський ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т моніторингу якості освіти, Фак. довузів. підгот.; [за ред. В.С. Мельника]. – Київ, 2005. – 260 с. : іл. – Бібліогр.: с. 258. – (На допомогу абітурієнту)
460.
Конституционное право Российской Федерации [Книга] : учебник / Адзинова (Хапсирокова) Е.А. [и др.] ; под общей ред. Н.В. Витрука ; Российская академия правосудия. – Москва : НОРМА ; ИНФРА-М, 2010. – 656 с. – ISBN 978-5-91768-123-8
461.
Палійчук О.В. Контроль та прогнозування техногенно-екологічної безпеки в районі Калуського гірничопромислового комплексу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Палійчук О.В. ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011
462.
Радченко Д.С. Конформаційно обмежені циклобутановмісні та ахіральні аналоги природних амінокислот [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Радченко Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
463.
Канівець Б.А. Концепт "Виклик-і-Відповідь" у філософії історії А.Тойнбі: історико-філософський аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Канівець Б.А. ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2011
464.
Канівець Б.А. Концепт "Виклик-і-Відповідь" у філософії історії А.Тойнбі: історико-філософський аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Канівець Б.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
465.
Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці [Книга] : монографія / [Лепейко Т. І. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 250, [1] с. – 80 років ХНЕУ.-Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 231-248. – ISBN 978-966-676-403-7
466.
Віват Г.І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І.Калинець, М.Руденко, І.Світличний, В.Стус) [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Віват Г.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
467.
Решетняк В.В. Концепція оцінювання ефективності гідрогармати та вибір раціональної конструкції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Решетняк В.В. ; НАНУ ; Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2011
468.
Гломозда Д.К. Координація в асинхронних обчислювальних мережах [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Гломозда Д.К. ; КНУТШ. – Київ, 2011
469.
Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні [Книга] : феномен, детермінація, запобігання : монографія / Б.М. Головкін ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 431, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 389-431. – ISBN 978-966-458-221-3
470.
Коротка франкомовна проза ХХ століття [Книга] : Бельгія, Канада (Квебек), Франція : [зб. творів] / пер. Яреми Кравця ; [ред.: В. Пасічна та ін.]. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 415, [1] c. : іл. – Зміст: Біле різдво/Е. Вергарн. Очікування/Шарль ван Лерберг. Різдвяна дитина/Г. Руа. Жайворонок/Г. Руа. Останній етап/М. Еме. Лис/Е. Роблес. Великий бал китів/П. Шантрен. Соло/П. Гамарра. Різдвяна ялинка/М. Батай. – ISBN 978-966-486-071-7
471.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
472.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
473.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
474.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
475.
Кушнір О.В. Косівська кераміка другої половини XX століття (типологія, художні особливості, персоналії) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Кушнір О.В. ; МОНУ ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex