Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Краєзнавство [Журнал] : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-
477.
Краєзнавство [Журнал] : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-
478.
Краєзнавство [Журнал] : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-
479.
Краєзнавство [Журнал] : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-
480.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
481.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
482.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
483.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
484.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
485.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
486.
Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Дорошко М.С. [та ін.]. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 312 с. – Бібліогр.: с. 300-310. – ISBN 978-966-521-490-8
487.
Кристаллография [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
488.
Грінченко В.Ф. Кристалографія [Книга] : навчальний посібник із дисципліни "Мінералогія з основами кристалографії" / В.Ф. Грінченко, В.А. Нестеровський, І.В. Квасниця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 205 с. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-439-360-4
489.
Бойко О.П. Культура дозвілля у суспільстві ризику [Книга] : монографія / О.П. Бойко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 285, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-285. – ISBN 978-966-8958-68-7
490.
Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна [Книга] : особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / [Білий О.В. та ін.] ; кер. авт. кол. і наук. ред. А.І. Кудряченко ; НАН України, Ін-т європ. дослідж. – Київ : Ін-т європ. дослідж., 2010. – 404, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 403-404. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-388-331-1
491.
Ландшафтный дизайн [Журнал] : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
492.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
493.
Суходольский Г.В. Лекции по высшей математике для гуманитариев [Книга] : [учебное пособие] / Г.В. Суходольский. – Харьков : Гуманит. Центр, 2001. – 247, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 248. – ISBN 966-95859-0-2
494.
Гнип Р.Г. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Оптика [Книга] / Р.Г. Гнип, З.А. Хапко, В.В. Вістовський ; за ред. П.М. Якібчука ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львов : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 140 с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач.- Назва обкл.: Оптика. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. – Бібліогр.: с. 135-137. – ISBN 978-966-613-735-0
495.
Летопись журнальных статей. Список журналов, периодических и продолжающихся сборников, статьи из которых отражены в 2010 году [Журнал] / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр. – ISSN 0024-1202
496.
Личности [Журнал] / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
497.
Личность. Культура. Общество [Журнал] : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
498.
Личный камертон [Журнал]. – Киев, 2008-
499.
Шевель С.М. Лінгвотекстові параметри епістолярію Лесі Українки [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Шевель С.М. ; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2011
500.
Шевель С.М. Лінгвотекстові параметри епістолярію Лесі Українки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Шевель С.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex