Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних іграх [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Мащенко С.О. ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
402.
Іноземні мови в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
403.
Фекета П.В. Інтегральні множини диференціальних рівнянь та їх стійкість [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Фекета П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
404.
Фекета П.В. Інтегральні множини диференціальних рівнянь та їх стійкість [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Фекета П.В.; Ферета П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
405.
Ястремська О.М. Інтелектуальна власність [Книга] : навчальний посібник / Ястремська О.М., Ріпка Д.О. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 279, [1] с. : табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 232-236. – ISBN 978-966-676-394-8
406.
Чабаненко М.В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України [Книга] : монографія / Мирослава Чабаненко ; Держ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-599-331-5
407.
Наливайко Н.Я. Інформатика [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.Я. Наливайко ; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. заклад Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр навчальної літератури, 2011. – 576 с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-0193-6
408.
Дибкова Л.М. Інформатика і комп"ютерна техніка [Книга] : навч. посібник / Л.М. Дибкова. – 3-є вид., допов. – Київ : Академвидав, 2011. – 462, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 463. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-009-7
409.
Інформатика. Комп"ютерна техніка. Комп"ютерні технології [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Баженов та ін.; [наук. ред. : Г.А. Шинкаренко, О.В. Шишов] ; ЛНУ ім. І. Франка ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури ; Нац. техн. ун-т України "Київський політ. ін-т". – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2011. – 592 с., іл. – Бібліогр.: с. 591. – ISBN 966-8019-05-9
410.
Ковалевський В.О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста [Книга] / Владислав Ковалевський ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2010. – 221 с. + Додатки: с. 205-220. – Бібліогр.: с. 181-204. – ISBN 978-966-02-5909-6
411.
Сторчак В.Г. Інформаційна технологія автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сторчак В.Г. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011
412.
Краковецький О.Ю. Інформаційна технологія оптимізації пошуку документів у веб-системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Краковецький О.Ю. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011
413.
Сайківська Л.Ф. Інформаційна технологія оцінки функціонального стану оператора зорового профілю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Сайківська Л.Ф. ; НАН України ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2011
414.
Солобуто Л.В. Інформаційна технологія створення базового електронного комплексу навчальних дисциплін [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Солобуто Л.В. ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011
415.
Адаменко М.І. Інформаційне та технічне забезпечення екологічної безпеки критично небезпечних промислових об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Адаменко Микола Ігоревич ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
416.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
417.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
418.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
419.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
420.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
421.
Інформаційні технології в освіті [Журнал] = Informational Technologies in Education : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон : ХДУ. – ISSN 1998-6939
422.
Інформаційні технології в освіті [Журнал] = Informational Technologies in Education : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон : ХДУ. – ISSN 1998-6939
423.
Історико-педагогічний альманах [Журнал] / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
424.
Погребна О.О. Історична освіта в університетах УРСР (1943 -1964 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Погребна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
425.
Шинкар І.П. Історичний роман П. Угляренка в контексті української літератури (закарпатський локус) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шинкар І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex