Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Радіонова І.Ф. Макроекономіка - 2 [Книга] : навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; [редкол.: А.П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 422, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-421 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-288-2
527.
Селепина Й.Р. Макромоделювання систем електроприводу та їх компонент [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.09 / Селепина Й.Р. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
528.
Маркетинг [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [ В. Руделіус та ін. ; ред.-упоряд. укр. вид.: О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова]. – 4-е укр. вид. – Київ : Навч.-метод. центр "Консорціум із удоскон. менедж.-освіти в Україні", 2009. – 646, [2] с. : кольор. іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в прим.: с. 624-639. – ISBN 966-8487-45-1
529.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
530.
Халковська А.М. Маркетингове забезпечення емісійної діяльності металургійних підприємств України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Халковська А.М. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011
531.
Василенко Г.А. Математичне моделювання нелінійних процесів фазової синхронізації та хаосу [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Василенко Г.А. ; НАН України ; МОНУ ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2010
532.
Василенко Г.А. Математичне моделювання нелінійних процесів фазової синхронізації та хаосу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Василенко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
533.
Шквар Є.О. Математичне моделювання турбулентних течій при комбінованому управлінні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Шквар Є.О. ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2011
534.
Погорелов О.О. Математичні моделі флотації та алгоритми оптимального керування флотаційним процесом [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Погорелов О.О. ; Держ. вищий навч. заклад "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011
535.
Мезел Математичні та комп"ютерні моделі в квантовій інформатиці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мезел Х. Таві ; Харкывський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010
536.
Медиатека и мир [Журнал] : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2006-
537.
Кулагин В.М. Международная безопасность [Книга] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направл. подготовки и спец. "Международные отношения" и "Регионоведение" / В.М. Кулагин. – Москва : Аспект Пресс, 2007. – 320 с. – ISBN 978-5-7567-0411-2
538.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
539.
Международное право [Книга] : сборник документов / МОНУ ; Одесская нац. юрид. академия, Кафедра международного права и международных отношений ; [сост.: А.В.Трояновсний, Ю.В.Чайковский ; под. ред. М.Е.Черкеса]. – Одесса : Фенікс, 2010. – 768 с. – ISBN 978-966-438-227-1
540.
Международное право [Журнал] = International law : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-2893
541.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
542.
Наумік К.Г. Менеджмент у системи органів державної влади та місцевого самоврядування [Книга] : регіональний і муніципальний менеджмент. : навчальний посібник / Наумік К.Г., Коваль Т.О. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 276 с. : іл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 268-271. – ISBN 978-966-676-419-8
543.
Металознавство та обробка металів. МОМ [Журнал] = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
544.
Самойліченко О.В. Методи підвищення точності визначення метрологічних характеристик стандартних зразків при атестації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Самойліченко О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011
545.
Семенець А.В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семенець А.В. ; М-во охорони здоров"я України ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2011
546.
Ярошенко Л.А. Методика і практика моніторингових медіа-досліджень в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ярошенко Л.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
547.
Методика навчання фізики у старшій школі [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.Ф. Савченко та ін.] ; за ред. В.Ф. Савченка. – Київ : Академія, 2011. – 294, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 292-294. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-355-3
548.
Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
549.
Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення [Дисертація] : дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2011
550.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика. Оптика" [Брошура] / КНУТШ, Радіофізичний ф-т ; [упоряд. : В.І. Кисленко, В.М. Стецюк]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,