Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
527.
Халковська А.М. Маркетингове забезпечення емісійної діяльності металургійних підприємств України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Халковська А.М. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011
528.
Василенко Г.А. Математичне моделювання нелінійних процесів фазової синхронізації та хаосу [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Василенко Г.А. ; НАН України ; МОНУ ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2010
529.
Василенко Г.А. Математичне моделювання нелінійних процесів фазової синхронізації та хаосу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Василенко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
530.
Шквар Є.О. Математичне моделювання турбулентних течій при комбінованому управлінні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Шквар Є.О. ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2011
531.
Погорелов О.О. Математичні моделі флотації та алгоритми оптимального керування флотаційним процесом [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Погорелов О.О. ; Держ. вищий навч. заклад "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011
532.
Мезел Математичні та комп"ютерні моделі в квантовій інформатиці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мезел Х. Таві ; Харкывський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010
533.
Медиатека и мир [Журнал] : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2006-
534.
Кулагин В.М. Международная безопасность [Книга] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направл. подготовки и спец. "Международные отношения" и "Регионоведение" / В.М. Кулагин. – Москва : Аспект Пресс, 2007. – 320 с. – ISBN 978-5-7567-0411-2
535.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
536.
Международное право [Книга] : сборник документов / МОНУ ; Одесская нац. юрид. академия, Кафедра международного права и международных отношений ; [сост.: А.В.Трояновсний, Ю.В.Чайковский ; под. ред. М.Е.Черкеса]. – Одесса : Фенікс, 2010. – 768 с. – ISBN 978-966-438-227-1
537.
Международное право [Журнал] = International law : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-2893
538.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
539.
Наумік К.Г. Менеджмент у системи органів державної влади та місцевого самоврядування [Книга] : регіональний і муніципальний менеджмент. : навчальний посібник / Наумік К.Г., Коваль Т.О. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 276 с. : іл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 268-271. – ISBN 978-966-676-419-8
540.
Металознавство та обробка металів. МОМ [Журнал] = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
541.
Самойліченко О.В. Методи підвищення точності визначення метрологічних характеристик стандартних зразків при атестації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Самойліченко О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011
542.
Семенець А.В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семенець А.В. ; М-во охорони здоров"я України ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2011
543.
Ярошенко Л.А. Методика і практика моніторингових медіа-досліджень в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ярошенко Л.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
544.
Методика навчання фізики у старшій школі [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.Ф. Савченко та ін.] ; за ред. В.Ф. Савченка. – Київ : Академія, 2011. – 294, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 292-294. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-355-3
545.
Слюняєв А.С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Слюняєв А.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
546.
Муляр І.В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення [Дисертація] : дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Муляр І.В. ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2011
547.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Загальна фізика. Оптика" [Брошура] / КНУТШ, Радіофізичний ф-т ; [упоряд. : В.І. Кисленко, В.М. Стецюк]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
548.
Гойса С.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики [Брошура] / С.М. Гойса, Л.В. Іщук, Н.В. Воробйова ; КНУТШ, Радіофізичний ф-т. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка
549.
Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Менеджмент міжнародних екологічних проектів" [Брошура] / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22-23. – ISBN 978-966-171-330-6
550.
Самойленко В.М. Методичні рекомендації з проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни "Регіональні та локальні екомережі" [Брошура] / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19-21. – ISBN 978-966-171-329-0
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,