Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Микола Миколайович Єременко - літописець Чернігівського краю [Брошура] : (рекомендаційний бібліографічний список) / Відділ культури і туризму Чернігівської район. держ. адміністрації Запорізької обл. ; Чернігівська район. центральна б-ка ; [уклад. К. Череп, ред. Т. Большакова]. – Чернігівка : Пенежко В.А., 2011. – 16 с. – До 55-річчя від дня народження. – (Дослідники рідного краю ; Вип. 1)
552.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
553.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
554.
Клименко О.П. Миротворча діяльність українського війська. Перше десятиліття [Книга] : [фотоальбом] / Олександр Клименко. – Київ : Неопалима Купина, 2004. – 224 с. – ISBN 966-8093-24-0
555.
Дядюх-Богатько Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині XVIII - XIX ст. (історія, типологія, художні особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Дядюх-Богатько Н.Й. ; МОНУ ; Лвів. нац. акад.мистецтв. – Львів, 2011
556.
Антошко М.О. Мистецьке життя Вінниччини 60-х років XIX - першої половини XX століття в контексті художньої культури Поділля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Антошко М.О. ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011
557.
Голубнича А.І. Мистецько-педагогічна та громадська діяльність Михайла Бойчука [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Голубнича А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
558.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
559.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
560.
Малиновська О.А. Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку [Брошура] : аналітична доповідь / [О.А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 32 с. : іл. – ISBN 978-966-554-113-4
561.
Міжнародна економіка [Книга] : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / В.М. Тарасевич, О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва, Н.Ф. Єфремова, О.В. [та ін.] Летуча; [Тарасевич В.М. та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 223, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в передм. – Бібліогр. на початку гл. – ISBN 966-364-298-X
562.
Бестужева С.В. Міжнародна економічна діяльність України [Книга] : навч. посіб. / С.В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 210, [1] с. : табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 203-206. – ISBN 978-966-676-397-9
563.
Чубарєв В.Л. Міжнародне економічне право [Книга] : підручник / В.Л. Чубарєв ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с. – Бібліогр.: с. 361-363. – ISBN 978-966-667-345-2
Розглядаються питання, пов"язані з поняттям міжнародного економічного порядку, міжнародного економічного права, зокрема його джерелами, суб"єктами та іншими учасниками міжнародних економічних відносин
564.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
565.
Міжнародний цивільний процес України [Книга] : навч. посібник. : практикум / Фурса С.Я. [та ін.] ; за ред. С.Я. Фурси ; Центр правових досліджень Фурси. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ, 2010. – 328 с. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-89-4; 978-966-373-568-9;
566.
Кузнєцова Н.В. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: контроль за рухом капіталу в сучасному світі [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Кузнєцова Н.В. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 447 с. : іл. – Бібліогр.: с. 444-446. – ISBN 978-966-439-089-4
567.
Книш С.В. Міжнародно-правове співробітництво держав у боротьбі з нелегальною міграцією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Книш С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
568.
Копцюх Б.Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу українців [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Копцюх Б.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2010
569.
Копцюх Б.Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу українців [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Копцюх Б.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011
570.
Пшенична Т.О. Мовленнєвий вплив на емоції адресата інтерв"ю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Пшенична Т.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
571.
Гнатюк Л.П. Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Гнатюк Л.П. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
572.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
573.
Бурдаєв В.П. Моделі баз знань [Книга] : монографія / В. П. Бурдаєв. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 299, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 295-298. – ISBN 978-966-676-236-1
574.
Риндич Є.В. Моделі та інформаційна технологія побудови корпоративних конференц-систем в IP-мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Риндич Є.В. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011
575.
Ліссов П.М. Моделювальний комплекс для дослідження гемодинаміки людини в умовах змінного атмосферного тиску [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Ліссов П.М. ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex