Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Грішнова О.А. Людський розвиток [Книга] : навч. посібник / О.А. Грішнова ; МОНУ, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 308 с. – ISBN 966-574-824-6
577.
М.С. Хрущов і Україна [Книга] : матеріали наук. семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 200 с. – ISBN 5-7702-0903-8
578.
Майбутнє богослов"я в Україні [Книга] : матеріали I Всеукраїнської конференції, 19-20 листопада 2009 р. – [Київ] : Романюк М.Г. – 180 с. – ISBN 978-966-2302-06-6
579.
"Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні" [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2008 року : у 3-х ч. / НАНУ ; Рада по вивч. продуктив. сил України ; ННЦ "Ін-т аграр. екон." УААН ; [ред. кол.: Данилишин Б.М., Хвесик М.А., Саблук П.Т.]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4965-3
580.
Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2 [Книга] : навч. посіб. / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; МОНУ. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-496-135-3
581.
Зінчук С. Мама [Книга] : поема / Станіслав Зінчук. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1998. – 61 с. – ISBN 966-522-185-X
582.
Петруня Ю.Є. Маркетинг [Книга] : навчальний посібник / Ю.Є. Петруня. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 351с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-671-2
583.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
584.
Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування. [Книга] : навч. посіб / С.Г. Фірсова ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2010. – 240с. – ISBN 978-966-326-374-8
585.
Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика [Книга] : навчальний посібник / Я.В. Литвиненко. – Київ : Знання, 2010. – 294с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-488-6
586.
Смирнова О.В. Масообмінні процеси в анодно-мембранному блоці паливного елемента [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Смирнова О.В. ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
587.
Гуминська Н.О. Математика [Книга] : навч. посібник для студ.-іноземців / Н.О. Гуминська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 410 с. – ISBN 966-594-821-0
588.
Ключенко Т.И. Математика в библиотечной профессии [Книга] : учебно-практическое пособие / Т.И. Ключенко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 160 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 117). – ISBN 978-5-8167-0023-8
589.
Бобало Ю.Я. Математичне моделювання та автоматизоване керування процесами забезпечення якості радіоелектронної апаратури за техніко-економічними критеріями [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Бобало Ю.Я. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010
590.
Попов О.О. Математичне та комп"ютерне моделювання техногенних навантажень на атмосферу міста від стаціонарних точкових джерел забруднення [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Попов О.О. ; НАН України; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2010
591.
Заболоцький М.В. Математичний аналіз [Книга] : підручник / М.В. Заболоцький, О.Г. Сторож, С.І. Тарасюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2008. – 421 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415. – ISBN 978-966-346-323-0
592.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
593.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
594.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
595.
Сахно Н.В. Математичні моделі та методи підтримки прийняття рішень для убезпечення експлуатації патогенераторів АЕС [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Сахно Н.В. ; НАН України ; Нац. космічне агенство України ; Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2010
596.
Материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Страны СНГ в условиях глобализации", 28-30 марта 2002 г. [Книга] / "Страны СНГ в условиях глобализации", междунар. наук.-практ.конф.; Мин. образования РФ ; Рос. ун-т Дружбы народов ; Ин-т мировой экономики и бизнеса. – Москва : ЭКОН-ИНФОРМ, 2002. – 377 с. – ISBN 5-8039-0076-1
597.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку", (16-17 жовтня 2008 року, м. Харків) [Книга] / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ ; Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 366 с. – ISBN 978-966-623-537-7
598.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : "Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку", (17-18 квітня 2007 року, м. Харків) [Книга] / Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку, міжнар. наук.-практ. конф; МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ, Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2007. – 252 с. – ISBN 966-623-412-2
599.
Матеріали регіональної науково-теоретичної конференції "Богдан Хмельницький - будівничий української незалежної України" [Книга] : 22 листопада1995 р. / "Богдан Хмельницький - будівничий української незалежної України", регіон. наук.-теорет. конф.; Львів. ін-т внутрішніх справ при Укр. акад. внутрішніх справ ; [відп. за вип. Б.Й. Токарський]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996. – 46с. – До 400-річчя від дня народження гетьмана України Богдана-Зиновія Хмельницького
600.
Матеріали Світового Конгресу українців Холмщини і Підляшшя (19-21 вересня 1997 року) [Книга] / Світовий Конгрес українців Холмщини і Підляшшя; Рівненська ветеранська орг. т-во "Холмщина"; [редкол. : Пацула Й. та ін.] ; [в дскусії беруть участь : І. Білас, В. Сергійчук, В. Борисенко, Г. Вишневська та ін.]. – Рівне, 1998. – 130 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,