Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Гуминська Н.О. Математика [Книга] : навч. посібник для студ.-іноземців / Н.О. Гуминська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 410 с. – ISBN 966-594-821-0
577.
Ключенко Т.И. Математика в библиотечной профессии [Книга] : учебно-практическое пособие / Т.И. Ключенко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 160 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 117). – ISBN 978-5-8167-0023-8
578.
Бобало Ю.Я. Математичне моделювання та автоматизоване керування процесами забезпечення якості радіоелектронної апаратури за техніко-економічними критеріями [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Бобало Ю.Я. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010
579.
Попов О.О. Математичне та комп"ютерне моделювання техногенних навантажень на атмосферу міста від стаціонарних точкових джерел забруднення [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Попов О.О. ; НАН України; Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2010
580.
Заболоцький М.В. Математичний аналіз [Книга] : підручник / М.В. Заболоцький, О.Г. Сторож, С.І. Тарасюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2008. – 421 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415. – ISBN 978-966-346-323-0
581.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
582.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
583.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
584.
Сахно Н.В. Математичні моделі та методи підтримки прийняття рішень для убезпечення експлуатації патогенераторів АЕС [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Сахно Н.В. ; НАН України ; Нац. космічне агенство України ; Ін-т космічних досліджень. – Київ, 2010
585.
Материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Страны СНГ в условиях глобализации", 28-30 марта 2002 г. [Книга] / "Страны СНГ в условиях глобализации", междунар. наук.-практ.конф.; Мин. образования РФ ; Рос. ун-т Дружбы народов ; Ин-т мировой экономики и бизнеса. – Москва : ЭКОН-ИНФОРМ, 2002. – 377 с. – ISBN 5-8039-0076-1
586.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку", (16-17 жовтня 2008 року, м. Харків) [Книга] / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ ; Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 366 с. – ISBN 978-966-623-537-7
587.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : "Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку", (17-18 квітня 2007 року, м. Харків) [Книга] / Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку, міжнар. наук.-практ. конф; МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ, Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2007. – 252 с. – ISBN 966-623-412-2
588.
Матеріали регіональної науково-теоретичної конференції "Богдан Хмельницький - будівничий української незалежної України" [Книга] : 22 листопада1995 р. / "Богдан Хмельницький - будівничий української незалежної України", регіон. наук.-теорет. конф.; Львів. ін-т внутрішніх справ при Укр. акад. внутрішніх справ ; [відп. за вип. Б.Й. Токарський]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996. – 46с. – До 400-річчя від дня народження гетьмана України Богдана-Зиновія Хмельницького
589.
Матеріали Світового Конгресу українців Холмщини і Підляшшя (19-21 вересня 1997 року) [Книга] / Світовий Конгрес українців Холмщини і Підляшшя; Рівненська ветеранська орг. т-во "Холмщина"; [редкол. : Пацула Й. та ін.] ; [в дскусії беруть участь : І. Білас, В. Сергійчук, В. Борисенко, Г. Вишневська та ін.]. – Рівне, 1998. – 130 с.
590.
Матеріали семінарів з відкритого доступу [Брошура] : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Шкодзінський О.К. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]. – (Навчально-методична література)
591.
Матеріали семінарів з відкритого доступу [Брошура] : для викладачів, аспірантів, студентів / Шкодзінський О.К. [та ін.] ; МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : [ТДТУ]. – (Навчально-методична література)
592.
Матеріали семінарів з відкритого доступу [Брошура] : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Онисько Г.Я. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]
593.
Матеріали семінарів з відкритого доступу [Брошура] : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розробив Дубик С.О.]. – Тернопіль : [ТДТУ]
594.
Матеріали семінарів з відкритого доступу [Брошура] : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Костишин С.О. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]
595.
Матеріали семінарів з відкритого доступу [Брошура] : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Шкодзінський О.К. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]. – (Навчально-методична література)
596.
Юрченко В.В. Матеріали цензурних установ у м. Києві як історичне джерело (1838-1917 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іторичних наук: 07.00.06 / Юрченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
597.
Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология [Книга] : учебник для студ. высш. завед., обуч. по мед. спец. / Л.Б. Борисов. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2005. – 736 с. – 100-летию СПб Гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова и первой в России самостоят. каф-ре микробиол. Посвящается. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов). – ISBN 5-89481-278-X
598.
Воробьев Ю.Н. Межбюджетные отношения в Украине [Книга] : монография / Ю.Н. Воробьев, И.В. Усков. – Симферополь : АРИАЛ, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-2372-17-5
599.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
600.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex