Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
602.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
603.
Международные процессы [Журнал] = International trends : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2002-. – ISSN 1728-2756
604.
Межэтнические и межконфессиональные отношения в Крыму: проблемы и их решение [Книга] : сборник научных работ / Крымское отд. Ин-та востоковед. им. А.Е. Крымского НАНУ ; Всеукр. ассоц. обшественных орг. "Альраид" ; [ред. кол.: Айбабин А.И., Сидоренко В.А., Коноплев В.В. и др.]. – Симферополь : [Тезис], 2009. – 286 с. – ISBN 978-966-470-019-8
605.
Виноградова Е.Б. Мемориальные функции библиотек [Книга] : научно-метод. пособие / Е.Б. Виноградова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 128 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / [отв. ред. серии О.Р. Бородин] ; № 115). – ISBN 978-5-8167-0027-6
606.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
607.
Метода математики [Журнал] : науково-методичні результати сччасної математики. – Львів ; Луцьк
608.
Золотавкін Є.А. Методи та засоби підвищення стеганографічної стійкості захисту інформації до пасивних атак [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Золотавкін Є.А. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
609.
Лукічов В.В. Методи та засоби стеганографічного захисту інформації в комп"ютерних системах і мережах на основі вейвлет-перетворень [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Лукічов В.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
610.
Задорожній Р.О. Методи та моделі підвищення точності вимірювання геометричних розмірів об"єктів зондовими мікроскопами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Задорожній Р.О. ; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2010
611.
Брудный В. Методика отбора органов самоорганизации населения для делегирования им Одесским городским советом части собственных полномочий, финансов и имущества [Брошура] / Владимир Брудный, Андрей Крупник, Алексей Орловский ; Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу", Одес. общ. ин-т соц. технол. – Одесса : Хоббит, 2005. – 40 с.
612.
Методичне забезпечення для вивчення економічних дисциплін в кредитно-модульній системі [Книга] / КНУТШ ; [упоряд. О.В. Красота]. – Київ : Київський університет, 2010. – 80 с.
613.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни "Математині методи в гідрометеорології" [Брошура] : для студ. геогр. ф-ту / КНУТШ ; [упоряд. О.І. Лук"янець]. – Київ : Київський університет, 2010. – 60 с.
614.
Методичні вказівки до написання практичних кваліфікаційних (бакалаврських) робіт із історії української журналістики для студентів Інституту журналістики [Брошура] / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд. А.М. Волобуєва]. – Київ : Інститут журналістики, 2008. – 32с.
615.
Куценко Т.В. Методичні вказівки до практикуму "Фізіологія праці" [Брошура] : для студ. вищ. навч. закл. / Куценко Т.В., Макарчук М.Ю. ; КНУТШ, Біологічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 28 с.
616.
Куценко Т.В. Методичні вказівки до практикуму "Фізіологія сенсорних систем" [Брошура] : для студ. вищ. навч. закл. / Куценко Т.В., Макарчук М.Ю., Богданов В.Б. ; КНУТШ, Біологічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 43 с.
617.
Воловик О.П. Методичні засади організації та проведення практикуму з розв"язування математичних задач у класичних університетах [Автореферат] : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Воловик О.П. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010
618.
Методичні рекомендації до самостійних і контрольних робіт із дисципліни "Історії української журналістики" [Брошура] : для студ. Ін-ту журналістики / КНУТШ, Ін-т журналістики ; [упоряд.: А.М. Волобуєва]. – Київ : Інститут журналістики, 2009. – 36 с.
619.
Пижик А.М. Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження педагогічної практики [Брошура] / А.М. Пижик, О.Г. Пилипчук, О.П.Машевський ; КНУТШ. – Київ : [Б.в.], 2006. – 55 с. – ISBN 966-7820-27-0
620.
Волошин О.Ф. Методичні рекомендації, приклади та вправи з курсу "Математична економіка" [Книга] : навч. посібник з напряму "Прикладна математика" для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; КНУТШ ; під. заг. ред. О.Ф. Волошина. – Київ : [Інвазор], 2010. – 192 с. – ISBN 966-642-048-1
621.
Литовченко І.Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу [Книга] : монографія / І.Л. Литовченко. – Київ : Наукова думка, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-00-0877-5
622.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва : Либерея -Бибинформ, 1998-. – ISSN 1560-7968
623.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
624.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
625.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex