Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
377.
Міщенко А.Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Міщенко А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010
378.
Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
379.
Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
380.
Розумний М. Доктрина дії: соціально-філософський конспект [Книга] / Максим Розумний. – Харків : Майдан, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-372-296-2
381.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
382.
Новак Ф О. Дорога Леніна - терор і злидні [Книга] / Олекса Новак. – Рівне : [Б.в.], 1991. – 56 с.
383.
Шевчук Л. Дорогами життя: сакральне і земне [Книга] : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-397-130-4
384.
Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграціії України [Книга] / МОНУ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [за ред. В.Й. Лажніка]. – Луцьк : Вежа, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-600-373-0
385.
Доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля [Книга] : узагальнення судової практики Міжнародної благодійної організації "Екологія - Право - Людина" (ЕПЛ) / Кравченко С.М. [та ін.] ; Вид. підгот. у співпраці з Акад. суддів України ; [за заг. ред. Кравченко О.В. ; пер. Хомечко Г.І.]. – Львів : [Б.в.], 2010. – 144 с.
386.
Ристовски Б. Државносната мисла на Чуповски и вистината за еден мит [Книга] : свечен собир по повод 60-годишнината од смртта на Димитриjа Чуповски одржан 2. XI 2000 / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 31, [1] c. – (Свечени собири ; св. 40)
387.
Ільницький В. Дрогобицька округа ОУН: структура і керівний склад (1945-1952 роки) [Книга] : до 80-ї річниці створення ОУН і 100-річчя від дня народження Степана Бандери / Василь Ільницький ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вимір, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-8260-85-8
388.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
389.
Евгений Головаха: игра с классиком [Книга] : книга для думающих людей / НАНУ, Ин-т социологии ; [відп. за вип. Т. Загороднюк]. – Киев : [Б.в.], 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-02-5735-1
390.
Нелін О.І. Еволюція спадкового права в Україні (історико-правовий аспект) [Книга] : монографія / О.І. Нелін. – Київ : Київ. ун-т, 2009. – 365 с. – ISBN 978-966-439-225-6
391.
Екологія мікроорганізмів [Книга] : посібник / В.П. Патика, Т.Г. Омельянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко; В.П.Патика, Т.Г. Омельянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко ; за ред. В.П. Патики ; Ін-и мікробіол. і вірусол. ім. Д.К. Заболотного НАНУ ; Нац. авіац. ін-т. – Київ : Основа, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-699-225-5
392.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
393.
Завіновська Г.Т. Економіка праці [Книга] : навч. посібник / Г.Т. Завіновська; МОНУ, Держ. вищ. нав. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – 3-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2007. – 304 с. – ISBN 966-574-466-6
394.
Гриньова В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Книга] : навчальний посібник / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга. – Київ : Знання, 2010. – 310с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-554-8
395.
Іляш О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Книга] : навчальний посібник / О.І. Іляш, С.С. Гринкевич. – Київ : Знання, 2010. – 476с. + CD. – ISBN 978-966-346-808-2
396.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
397.
Економічна теорія: політекономія [Книга] : практикум : навчальний посібник / В.Д. Базилевич [ та ін. ] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2010. – 496c. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-799-3
398.
Миронов В.О. Експериментальне дослідження просторово-часових характеристик завад від морської поверхні й неоднорідностей тропосфери для оптимізації пристроїв обробки сигналів радіотехнічних систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Миронов В.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
399.
Гарасим Я.І. Етноестетика українського пісенного фольклору [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук: 10.01.07 / Гарасим Я.І. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010
400.
Мокан В.І. Ефективність виборчих технологій у сучасному електральному процесі [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мокан В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex