Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Вакулюк П.Г. Лисенківщина [Брошура] / Вакулюк П.Г. – Київ, 1998. – 37 с.
552.
Личность. Культура. Общество [Журнал] : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
553.
Личность. Культура. Общество [Журнал] : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
554.
Мінарченко В.М. Лікарські судинні рослини України [Книга] : (медичне та ресурсне значення) / В.М. Мінарченко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 324 с. – ISBN 966-306-103-1
555.
Іщук О.С. Ліквідація органами державної безпеки УРСР підпільних типографій Організації українських націоналістів у 1944-1954 рр. [Брошура] / Олександр Іщук, Наталія Ніколаєва. – Київ, 2007. – 38 с.
556.
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість [Журнал] = Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 1964-. – ISSN 0130-9080
557.
Канський В.С. Лісові антропогенні ландшафти Поділля: функціонування, структура, раціональне використання [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Канський В.С. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Каф. фізичної географії. – Вінниця, 2010
558.
Степаненко М. Літературний простір "Щоденників" Олеся Гончара [Книга] : монографія / Микола Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2010. – 528 с. – ISBN 978-966-182-080-6
559.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
560.
Дуцяк І.З. Логіка [Книга] : підручник / Ігор Дуцяк. – Київ : Знання, 2010. – 406 с. + CD. – ISBN 978-966-346-689-7
електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
561.
Конопляста С.Ю. Логопсихологія [Книга] : навчальний посібник / Конопляста, Т.В. Сак ; за ред. М.К.Шеремет. – Київ : Знання, 2010. – 293с. – ISBN 978-966-346-353-7
562.
Дубовская О.Ф. Любовь по-русски [Книга] : [как жили русичи в первом тысячилетии] / О.Ф. Дубовская. – Самара : Самарский Дом печати, 2008. – 264 с. – ISBN 978-5-7350-0436-3
563.
Людина і праця [Журнал] : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ : Соцінформ, 1993-
564.
Васильєва І.В. Людина у релігійному вимірі [Книга] : монографія / І.В. Васильєва ; КНУТШ. – Київ : Херсон : Книга Плюс ; Кальченко, 2009. – 345 с. – ISBN 978-966-460-011-5
565.
Грішнова О.А. Людський розвиток [Книга] : навч. посібник / О.А. Грішнова ; МОНУ, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 308 с. – ISBN 966-574-824-6
566.
М.С. Хрущов і Україна [Книга] : матеріали наук. семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 200 с. – ISBN 5-7702-0903-8
567.
Майбутнє богослов"я в Україні [Книга] : матеріали I Всеукраїнської конференції, 19-20 листопада 2009 р. – [Київ] : Романюк М.Г. – 180 с. – ISBN 978-966-2302-06-6
568.
"Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні" [Книга] : матеріали міжнар.ї наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2008 р. : у 3 ч. / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН ; [редкол.: Данилишин Б.М., Хвесик М.А., Саблук П.Т.]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4965-3
569.
Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2 [Книга] : навч. посіб. / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; МОНУ. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-496-135-3
570.
Зінчук С. Мама [Книга] : поема / Станіслав Зінчук. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1998. – 61 с. – ISBN 966-522-185-X
571.
Петруня Ю.Є. Маркетинг [Книга] : навчальний посібник / Ю.Є. Петруня. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 351с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-671-2
572.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
573.
Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування. [Книга] : навч. посіб / С.Г. Фірсова ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2010. – 240с. – ISBN 978-966-326-374-8
574.
Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика [Книга] : навчальний посібник / Я.В. Литвиненко. – Київ : Знання, 2010. – 294с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-488-6
575.
Смирнова О.В. Масообмінні процеси в анодно-мембранному блоці паливного елемента [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Смирнова О.В. ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex