Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Зоріло В.В. Метод підвищення ефективності виявлення порушення цілісності цифрового зображення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Зоріло Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
552.
Білоіваненко М.В. Метод та моделі розширення семантики відношень онтологій за допомогою опису математичних залежностей між параметрами об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Білоіваненко Максим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
553.
Таха Методи забезпечення якості зв"язку в телекомунікаційних системах надширокосмугового радіодоступу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Таха Х.Х. Альмакадма ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
554.
Іоффе К.І. Методи оцінки та засоби вимірювання характеристик джерел світла за циркадним ефектом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Іоффе Кристина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2013
555.
Кубах С.М. Методи підвищення ефективності використання координатної основи кадастрових робіт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Кубах Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2013
556.
Одарченко Р.С. Методи підвищення пропускної здатності каналів стільникових мереж четвертого покоління [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Одарченко Роман Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
557.
Ікрам Кадір Абдуллах Методи підвищення пропускної здатності систем радіодоступу з поляризаційно-ортогональними антенами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ікрам Кадір Абдуллах ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
558.
Рудницький С.В. Методи та засоби синтезу операцій матричного криптографічного перетворення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Рудницький Сергій Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
559.
Касім А.М. Методи та засоби формування динамічних сценаріїв в навігаційно-керувальних комплексах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Касім Аніса Мохаммадівна ; Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013
560.
Фурманов О.А. Методи та інформаційна технологія розробки багатоверсійних сервіс-орієнтованих веб-систем з урахуванням уразливостей компонентів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фурманов Олексій Аркадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2013
561.
Бринза Н.О. Методи та математичні моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах різнорідної інтервальної невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Бринза Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
562.
Кулинич В.С. Методи та моделі оцінювання і забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем літальних апаратів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кулинич Вікторія Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
563.
Мазуренко О.В. Методи тривимірного просторового розділення сигналів в безпроводових телекомунікаціях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мазуренко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
564.
Лисенко Д.С. Методи формування цифрового потоку для систем широкосмугового радіодоступу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лисенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
565.
Литвиненко О.І. Методика комп"ютерної підтримки рішення в геоінформаційній системі військового призначення [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Литвиненко Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
566.
Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
567.
Жорнова О.І. Методична компетентність викладача ВНЗ [Книга] : навч. посібник / Олена Жорнова, Ольга Жорнова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 333-334. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-140-6
568.
Дядищева-Росовецька Методичні вказівки з історії української літературної мови [Брошура] : для студ. 3 курсу спец. "Українська мова та література; іноземна мова" заоч. форми навчання / Юлія Дядищева-Росовецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії та стилістики укр. мови. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 2012. – 187, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 150-162 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-306-158-6
569.
Маліна І.А. Методичні основи застосування технологій дистанційного зондування для моніторингу положення берегової лінії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Маліна Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2013
570.
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт [Брошура] : для студ. 2 та 3 курсу, галузь знань: 0401 - природничі науки, напрям підготовки: 040104 - географія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. географії України ; [уклад.: Гринюк О.Ю. та ін.]. – Київ : Черенок К.В., 2013. – 36 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
571.
Савицька О.В. Методичні рекомендації до проведення професійно-орієнтованої практики студентів 2-го курсу географічного факультету [Брошура] / Савицька О.В. ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : ЛОГОС, 2012. – 27, [1] с. – Бібліогр.: с. 25-26
572.
Методичні рекомендації щодо вибору складання та редагування допоміжних покажчиків до видань [Брошура] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; укладачі: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 79, [1] с. – Бібліогр.: c. 77-79
573.
Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій [Брошура] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладач О.М. Устіннікова]. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 19, [1] с. : табл.
574.
Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на книги та брошури в картках для каталогів і картотек [Брошура] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: Л.В. Вербицька, О.М. Устіннікова]. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2013. – 47, [1] с.
575.
Трегуб М.В. Методичні та інформаційні підходи до формування метричної інформації в державному земельному кадастрі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Трегуб Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex