Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Медичне право [Журнал] : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2012-
552.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
553.
Международная научная конференция имени Т.А. Таран "Интеллектуальный анализ информации ИАИ - 2013" [Книга] : Киев, 15-17 мая 2013 г. : сб. трудов / М-во образования и науки Украины, Рос. ассоц. искусств. интеллекта, Нац. техн. ун-т Украины "КПИ", Ф-т приклад. математики [и др. ; редкол.: Валькман Ю.Р. и др. ; гл. ред. Сирота С.В.]. – Киев : Просвіта, 2013. – 291, [5] с. – В конце кн. указ. порядк. номер конференции: 13. – Біблиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-7010-00-4
554.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
555.
Международное право [Журнал] : научно-практический профессиональный журнал : приложение к журналу "Право Украины" / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2011-
556.
Международное право и международные организации [Журнал] = International law and international organizations / ООО НБ-Медиа. – Москва, 2012-. – ISSN 2226-6305
557.
Менеджмент: прийняття управлінських рішень [Книга] : практикум : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів] / О.В. Щербина [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Центр магістерської підготовки]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 187, [3] с. : табл., іл. – До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 186-187. – (MBA-studio). – ISBN 978-966-483-468-8
558.
Зоріло В.В. Метод підвищення ефективності виявлення порушення цілісності цифрового зображення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Зоріло Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
559.
Білоіваненко М.В. Метод та моделі розширення семантики відношень онтологій за допомогою опису математичних залежностей між параметрами об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Білоіваненко Максим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
560.
Таха Методи забезпечення якості зв"язку в телекомунікаційних системах надширокосмугового радіодоступу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Таха Х.Х. Альмакадма ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
561.
Іоффе К.І. Методи оцінки та засоби вимірювання характеристик джерел світла за циркадним ефектом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Іоффе Кристина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2013
562.
Кубах С.М. Методи підвищення ефективності використання координатної основи кадастрових робіт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Кубах Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2013
563.
Одарченко Р.С. Методи підвищення пропускної здатності каналів стільникових мереж четвертого покоління [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Одарченко Роман Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
564.
Ікрам Кадір Абдуллах Методи підвищення пропускної здатності систем радіодоступу з поляризаційно-ортогональними антенами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ікрам Кадір Абдуллах ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
565.
Рудницький С.В. Методи та засоби синтезу операцій матричного криптографічного перетворення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Рудницький Сергій Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
566.
Касім А.М. Методи та засоби формування динамічних сценаріїв в навігаційно-керувальних комплексах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Касім Аніса Мохаммадівна ; Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013
567.
Фурманов О.А. Методи та інформаційна технологія розробки багатоверсійних сервіс-орієнтованих веб-систем з урахуванням уразливостей компонентів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фурманов Олексій Аркадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2013
568.
Бринза Н.О. Методи та математичні моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах різнорідної інтервальної невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Бринза Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
569.
Кулинич В.С. Методи та моделі оцінювання і забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем літальних апаратів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кулинич Вікторія Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
570.
Мазуренко О.В. Методи тривимірного просторового розділення сигналів в безпроводових телекомунікаціях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мазуренко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
571.
Лисенко Д.С. Методи формування цифрового потоку для систем широкосмугового радіодоступу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лисенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
572.
Литвиненко О.І. Методика комп"ютерної підтримки рішення в геоінформаційній системі військового призначення [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Литвиненко Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
573.
Хірх-Ялан Методика раціонального розташування підрозділів сухопутних військ на місцевості із застосуванням геоінформаційних технологій [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 20.02.04 / Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
574.
Жорнова О.І. Методична компетентність викладача ВНЗ [Книга] : навч. посібник / Олена Жорнова, Ольга Жорнова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 333-334. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-140-6
575.
Дядищева-Росовецька Методичні вказівки з історії української літературної мови [Брошура] : для студ. 3 курсу спец. "Українська мова та література; іноземна мова" заоч. форми навчання / Юлія Дядищева-Росовецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії та стилістики укр. мови. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 2012. – 187, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 150-162 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-306-158-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,