Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Методичні рекомендації щодо вибору складання та редагування допоміжних покажчиків до видань [Брошура] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; укладачі: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 79, [1] с. – Бібліогр.: c. 77-79
577.
Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій [Брошура] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладач О.М. Устіннікова]. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 19, [1] с. : табл.
578.
Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на книги та брошури в картках для каталогів і картотек [Брошура] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: Л.В. Вербицька, О.М. Устіннікова]. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2013. – 47, [1] с.
579.
Трегуб М.В. Методичні та інформаційні підходи до формування метричної інформації в державному земельному кадастрі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Трегуб Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2013
580.
Гаврилюк Р.А. Методологическая традиция доктрины естественного права [Книга] : монография / Руслана Гаврилюк ; М-во образования и науки Украины, Черновиц. нац. ун-т им. Юрия Федьковича. – Черновцы : Черновицкий национальный университет, 2012. – 784, [4] с., [10] л. фотоил. – В конце кн. вых. дан. на укр., рус. и англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-423-286-6
581.
Лепейко Т.І. Методологічні засади оцінки якості трудового потенціалу персоналу банків [Книга] : монографія / Лепейко Т.І., Малюкіна А.О. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-178. – ISBN 978-966-676-626-0
582.
Методологічні засади педагогічного дослідження [Книга] : монографія / [Хриков Є.М. та ін. ; за заг. ред.: В.С. Курила, Є.М. Хрикова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 247, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-617-316-7
583.
Руденко С.В. Методологічні засади сучасних концепцій дослідження історії української філософії [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Руденко Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
584.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал / ООО БИИЦ "Либерея-бибинформ". – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
585.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
586.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 1995-. – ISSN 2073-8528
587.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1999-
588.
Горблянський Ю.П. Миттєвості: Опівнічні роздуми. Статті. Есе. Полеміка [Книга] / Юрій Горблянський ; [наук. ред. М.О. Кульчицька]. – Львів : Дизайн-студія "Папуга", 2013. – 255, [1] с. – Імен. покажч.: с. 245-251. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7142-01-9
589.
Міждержавні відносини України та Республіки Польща [Книга] : (зб. документів) / М-во закорд. справ України, Упр. держ. архіву ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т іст. і політології ; [ред. рада: К. Грищенко та ін. ; упоряд.: П. Сардачук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : САК Лтд, 2011. – 344 с. : табл. – ISBN 978-966-2002-04-1
590.
Сергієнко В.В. Міжнародне економічне право [Книга] : навч. посібник / Сергієнко В.В., Жирнова К.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 258, [1] с. : табл. – Бібліогр. : с. 197-198. – ISBN 978-966-676-556-0
591.
Міжнародне право [Журнал] : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-
592.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал = International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
593.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал = International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
594.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
595.
Мікроекономіка [Книга] : підручник / [А.П. Наливайко та ін.] ; за наук. ред. А.П. Наливайка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 446, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 444-446 та в кінці тем. – ISBN 978-966-483-430-5
596.
Мілена Рудницька. Статті. Листи. Документи [Книга] : [зб. документів і матеріалів про життя, суспільно-політ. діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької]. – Львів : [Місіонер], 1998. – 843, [1] с. : портр., фотогр. – Покажч.: с. 790-824. – ISBN 966-02-0820-0
597.
Сапожнікова О.В. Мова сучасних текстів [Книга] : навч. посіб. з укр. мови для студ.-іноземців / О.В. Сапожнікова ; [кер. проекту: Т.В. Табенська] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 118, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-439-430-4
598.
Седлерова А.І. Мовний та позамовний контекст перекладацького доробку В. Підмогильного (на матеріалі перекладів з французької мови) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Седлерова Аліна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
599.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
600.
Моделі визначення компетентностей у системі дистанційного навчання [Книга] : монографія / [Степанов В.П. та ін.] ; за ред. Степанова В.П. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 222, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 212-219. – ISBN 978-966-676-625-3
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,