Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Седлерова А.І. Мовний та позамовний контекст перекладацького доробку В. Підмогильного (на матеріалі перекладів з французької мови) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Седлерова Аліна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
602.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
603.
Моделі визначення компетентностей у системі дистанційного навчання [Книга] : монографія / [Степанов В.П. та ін.] ; за ред. Степанова В.П. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 222, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 212-219. – ISBN 978-966-676-625-3
604.
Грицик В.В. Моделі і засоби адаптивного опрацювання відеопотоків у системах комп"ютерного зору [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Грицик Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
605.
Федорченко Л.А. Моделі і методи комп"ютерної технології оброблення наукових та навчальних текстів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Федорченко Леонід Аксентьєвич ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2013
606.
Саіф Моделі і технологія вибору структури технічних засобів інформаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Саіф К. Мухамед; Сайф К. Мухамед ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
607.
Кондращенко В.В. Моделі та інформаційна технологія управління процесами фінансування інвестиційних проектів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кондращенко Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013
608.
Шелковська І.М. Моделі та методи геоінформаційного моніторингу земель прибережних територій водосховищ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Шелковська Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2013
609.
Коваль В.В. Моделі та методи поліноміального оцінювання параметрів сигналів на фоні мультиплікативних та адитивно-мультиплікативних завад [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Коваль Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2013
610.
Передерко А.Л. Моделі та система підвищення точності координативних вимірювань шляхом захисту від вібраційних впливів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Передерко Анатолій Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
611.
Костенко П.П. Моделі, метод та інформаційна технологія зовнішньої оптимізації SQL-запитів за умов структурної невизначеності баз даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Костенко Павло Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременч. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013
612.
Чапланова О.Б. Моделі, методи та інформаційні технології проектування об"єктно-реляційних баз даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чапланова Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
613.
Андриенко Т.Л. Модестовна. Рассказ об Учителе [Книга] / Т.Л. Андриенко ; [под ред. В.В. Протопоповой]. – Киев : Альтерпрес, 2013. – 72 с. : портр., фот. – ISBN 978-966-542-539-7
614.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
615.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
616.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
617.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
618.
Ястремська О.М. Мотивація креативності новаторів [Книга] : монографія / Ястремська О.М., Бардадим О.І. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 210, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-163. – ISBN 978-966-676-582-9
619.
Рищенко О.С. Мулітокорундові вогнетриви на основі системи CaO - FeO - Al2O3 - SiO2 для позапічної обробки сталі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Рищенко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
620.
Павлик Н. Навчально-психологічний спецкурс: "Гармонізація характеру особистості в юнацькому віці" [Книга] / Наталія Павлик ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Логос, 2013. – 107, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 108
621.
Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии [Книга] = Nanomaterials and nanocomposites in medicine, biology, ecology / [Н.В. Абрамов и др.] ; под ред.: А.П. Шпака, В.Ф. Чехуна ; сост.: П.П. Горбик, В.В. Туров. – Киев : Наукова думка, 2011. – 443, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Авт. указ. на обороте тит. л. - В надзаг.: Нац. акад. наук Украины, Науч. совет целевой комплексной программы фундамент. исслед. "Фундамент. проблемы наноструктур. систем, наноматериалов, нанотехнологий" и др. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-00-1113-7
622.
Народна творчість та етнологія [Журнал] = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
623.
Наука и жизнь [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
624.
Наука и техника [Журнал] = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ПАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-технологическая лаборатория" ; Поляков А.В. – Харьков
625.
Наука и техника [Журнал] = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ПАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-технологическая лаборатория" ; Поляков А.В. – Харьков
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,