Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Питання біоіндикації та екології [Журнал] : періодичне наукове видання / Запорізький національний університет. – Запоріжжя. – ISBN 978-966-2602-25-8
527.
Питання боротьби зі злочинністю [Журнал] : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
528.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
529.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
530.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
531.
Терентьєва Н.О. Політехнічна освіта у вищих педагогічних навчальних закладах України [Книга] : теорія і практика : монографія / Терентьєва Наталія Олександрівна ; за ред. д-ра пед. наук, проф., акад. НАПН України М.Б. Євтуха ; [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка]. – Київ : Чабаненко Ю.А., 2012. – 263, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 229-269. – Бібліогр.: с. 200-228. – ISBN 978-966-493-597-2
532.
Політична аналітика в державному управлінні [Книга] : навчальний посібник / [Телешун С.О. та ін.] ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; [Нац. агентство України з питань держ. служби]. – Київ : НАДУ ; Магістр, 2012. – 227, [1] с. : табл. – Авт. зазн. на звороті. тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-619-314-1
533.
Злобин Ю.А. Популяционная экология растений [Книга] : современное состояние, точки роста : монография / Ю.А. Злобин. – Суми : Университетская книга, 2009. – 263, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 256-263. – ISBN 978-966-680-456-6
534.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
535.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
536.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
537.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
538.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
539.
Правове регулювання місцевих фінансів в Україні [Книга] : монографія / [О.В. Солдатенко та ін. ; за заг. ред. О.В. Солдатенко] ; Держ. податк. служба України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т фінансового права. – Київ : Алерта, 2011. – 242, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-174-1
540.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
541.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
542.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
543.
Карпенко О.Ю. Проблематика когнітивної ономастики [Книга] / О.Ю. Карпенко ; [відп. ред. І.М. Колегаєва] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 324, [4] с. – Бібліогр.: с. 297-323. – ISBN 966-318-570-8
544.
Проблеми безперервної медичної освіти та науки [Журнал] = Problems of uninterrupted medical training and science : науково-практичний журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків, 2000-
545.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології [Журнал] : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
546.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології [Журнал] : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
547.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
548.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
549.
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності [Журнал] : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 1998-
550.
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності [Журнал] : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 1998-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex