Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Євтушевська О.В. Теорії розвитку корпоративних відносин [Книга] / Євтушевська О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. підприємництва. – Київ : Преса України, 2013. – 163, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с.158-163. – Бібліогр.: с. 145-157. – ISBN 978-966-472-121-6
627.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
628.
Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін [Журнал] : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний ун-т. – Бердянськ : БДПУ
629.
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
630.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
631.
Галицький І.В. Толерантність у правовому житті сучасної України [Книга] : монографія / І.В. Галицький ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса : Фенікс, 2012. – 142, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-645-3
632.
Федорчук Я.П. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Волинська область. Підсумки [Книга] : [дослідження] / Я.П. Федорчук. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 195, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-195. – ISBN 978-617-517-107-3
633.
Трансформації релігійності в умовах полікультурного регіону [Книга] = Transformations of religiosity in circumstances of a multicultural region : (матеріали археогр. експедицій Півн. Приазов"ям) / Бердян. держ. пед. ун-т, Засл. автоном. ун-т Пуебла, Бердян. осередок Запоріз. наук. т-ва ім. Я. Новицького ; [упоряд. Лиман І.І.]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2011. – 359, [1] с. – Додатк. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – ISBN 978-966-488-088-3
Бібліотеці від І.І. Лимана
634.
Туризмологія [Книга] : концептуальні засади теорії туризму / [В.К. Федорченко та ін.]. – Київ : Академія, 2013. – 356, [11] с. – Сер. засн. у 2006 р. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 345-356. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-408-6
635.
Юрчук О.О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії [Книга] / Олена Юрчук. – Київ : Академія, 2013. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 209-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-409-3
636.
Украина и Исламский мир [Журнал] / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008-
637.
Украина. Малоизвестные страницы истории [Книга] : [лучшие статьи ж-ла "Корреспондент" (2004-2011 гг.)] / Фонд Порошенка ; [общ. ред.: В. Невзоров, В. Сыч ; ред. А. Смирнов]. – Киев : SKY HORSE, 2012. – 269, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-2536-15-7
638.
Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах [Книга] : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / [Аяган Б.Г. и др. ; редкол.: О.А. Демин и др. ; отв. за вып. П.В. Токарь] ; Посольство Украины в Респ. Казахстан ; Евраз. нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева ; Респ. об"єднання "Рада українців Казахстану" [та ін.]. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – 433, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 423-426 - Ст. рус., укр. - Прилож.: с. 369-422. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-601-80179-5-7
639.
Україна - 2013: між виборами і перед вибором (аналітичні оцінки) [Книга] = Ukraine - 2013: in-between elections and options (assessments) / [Бібліотека Центру Разумкова]. – Київ : [Бібліотека Центру Разумкова], 2013. – 36 с. : іл. табл. – На тит. арк.: Особливості, підсумки та уроки виборів-2012. Перспективи-2013. Громадська думка: перший замір після парламентських виборів
640.
Україна крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів: результати виконання в Україні другого етапу європейських досліджень на відповідність стандартам ЄС з прав пацієнтів [Книга] / [Глуховський В.В. та ін.] ; Європ. програма Міжнар. Фонду Відродж. "Розвиток співпраці аналітичних центрів України та країн Західної Європи". – Київ : Дизайн і поліграфія, 2012. – 158, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на стр. 4. – Бібліогр.: с. 90-91. – ISBN 966-7841-75-8
641.
Україна найдавнішого часу - XVIII століття [Книга] : цивілізаційний контекст пізнання / Михайло Юрій, Леся Алексієвець, Ярослав Калакура, Олександр Удод ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ ; Чернівці ; Тернопіль : Астон. – ISBN 978-966-308-462-6
Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з найкращими побажаннями її читачам. Від авторів
642.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
643.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
644.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
645.
Українська ментальність: діалог світів [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2003 р. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-318-121-4
646.
Середницька А.Я. Українська мова і література [Книга] : тести для абітурієнтів : навч.-метод. посібник / А.Я. Середницька. – Київ : Знання, 2013. – 222, [2] с. : табл. – ISBN 978-617-07-0067-4
647.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
648.
Українська мова й література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
649.
П"ядик Ю.В. Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. [Книга] : бібліографія : антологія / Юрій П"ядик ; [упоряд.-ред.: П"ядик-Халявка І.Г., Дашкіна Н.Г.] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Укр. держ. центр "Мала акад. наук" ; Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України [та ін.]. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-617-684-006-0
650.
Українське комерційне право [Журнал] : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex