Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Українське літературознавство [Журнал] = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
652.
Український біофармацевтичний журнал [Журнал] = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journaj : науковий журнал / Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
653.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
654.
Український голокост 1932-1933 [Книга] : свідчення тих, хто вижив / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [упоряд.: о. Юрій Мицик та ін.]. – Київ : Києво-Могил. акад. – ISBN 978-966-02-6264-5
655.
Український театр [Журнал] : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / М-во культури України ; Нац. спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
656.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
657.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
658.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
659.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
660.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
661.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
662.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
663.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
664.
Петрович Й.М. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем [Книга] : навч. посібник / Й.М. Петрович. – Київ : Знання, 2013. – 510, [2] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 502-510. – ISBN 978-617-07-0081-0
665.
Слав"юк Р.А. Управління інвестиційними грошовими потоками акціонерних товариств [Книга] : монографія / Р.А. Слав"юк, О.В. Жалко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 275, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 258-275. – Бібліогр.: с. 242-256. – ISBN 978-966-1599-14-6
666.
Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи [Книга] : монографія / [Тітова Н.А. та ін.] ; за ред. Н.А. Титової, В.Д. Рожка ; Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ : Комп"ютерпрес, 2011. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8846-31-1
667.
Вулли Л. Ур халдеев [Книга] = Excavations at Ur / Леонард Вулли ; [пер. с англ. Ф.Л. Мендельсона ; отв. ред. И.С. Кацнельсон] ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1961. – 253, [3] с. : ил. – (По следам исчезнувших культур Востока)
668.
Павалюк П.П. Физиологические основы саногенной двигательной активности организма [Книга] = Bazele fiziologice ale activitatii motorii sanogene a organismului = The physiological basis of motor sanogene activity of the organism / Павалюк Петр Петрович ; Акад. наук Молдовы, Ин-т физиологии и санокреатологии. – Кишинев : Elena-V.I., 2012. – 364, [3] с. – Прилож.: с. 307-319. - Парал. введ., рез., содерж. рос., рум. и англ. – Библиогр.: с. 336-364. – ISBN 978-9975-106-89-4
669.
Физиология и биохимия культурных растений [Журнал] = Фізіологія та біохімія культурних рослин = Physiology and biochemistry of cultivated plants : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 0522-9310
670.
Философия науки [Журнал] : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 1995-. – ISSN 1560-7488
671.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
672.
Харден Д. Финикийцы [Книга] = The phoenicians : основатели Карфагена / Дональд Харден ; [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 262, [2] с., [24] л. ил. : ил., карты. – Парал. тит. л. англ. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-227-01939-8
673.
Філологічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
674.
Філологічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
675.
Філологічні семінари [Журнал]. – Київ : Київський університет, 1998-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex