Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Дашкевич Н.П. Отзыв о сочинении г. Петрова "Очерки истории украинской литературы XIX столетия" [Книга] / Н.П. Дашкевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Н.-д. ін-т слов"янознавства і компаративістики Бердян. пед. ун-ту. – Донецьк : Ландон-XXI, 2013. – 351, [1] c. – Текст рос., укр. - Покажч. імен: с. 335-351. – Бібліогр. в прим.: с. 303-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7049-17-2
502.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2007-
503.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2007-
504.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
505.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
506.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
507.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
508.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
509.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
510.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
511.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
512.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
513.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 1997-
514.
Сапеляк О. Парагвайці українського походження [Книга] : церковно-громадське життя / Оксана Сапеляк ; [відп. ред. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Простір-М, 2011. – 142, [2] с., [8] арк. фотогр. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 137-142 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6019-1
515.
Педагогіка толерантності [Журнал] : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
516.
Педагогічна думка [Журнал] / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
517.
Бобрицька В.І. Педагогічна практика [Книга] : наскрізна програма, метод. рекомендації, нормат. база : навч.-метод. посібник / Валентина Бобрицька, Наталія Терентьева. – [Вид. 2-ге, перероб.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 169, [1] с. : табл. – Додатки: с. 111-166. – Бібліогр.: с. 167-169 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-493-627-6
518.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
519.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
520.
Шаблій О.А. Переклад юридичних текстів [Книга] : (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / О.А. Шаблій ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 227, [1] с. : табл. – Текст укр. та нім. мовами. – Бібліогр.: с. 213-222 та в кінці розд. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-025-2
521.
Макарець Ю.С. Перифразові номінації в українському публіцистичному дискурсі [Книга] / Юлія Макарець ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 205, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-204. – ISBN 978-966-660-831-7
522.
Персонал [Журнал] : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
523.
Коростовцев М.А. Писцы Древнего Египта [Книга] / М.А. Коростовцев ; [под общ. ред. А.С. Четверухина]. – Санкт-Петербург : Журнал "Нева" ; Летний сад, 2001. – 365, [3] с. – В кн. также: О происхождении минускульного письма / Ю.Я. Перепелкин. Основы египетской раннединастической эпиграфики / Ю.Я. Перепелкин. Секрет привлекательности древнеегипетской культуры / А.С. Четверухин. – Библиогр.: с. 247-250 и в подстроч. примеч. – (Александрийская библиотека. Серия "Египет"). – ISBN 5-87516-211-2; 5-89740-053-9
Книга академика М.А.Коростовцева — лучшая отечественная монография, посвященная религии Египта, совершенно уникальная по широте охвата материала. Исследование включает не только все периоды истории египетской религии, от додинастических времен и вплоть до христианской эпохи, но и фактически все формы ее существования: теологические труды жрецов, религиозный обиход элитарных сословий — придворных вельмож и знати, повседневный культ, храмовые службы, простонародные верования и суеверия. Материал удачно систематизирован по темам, что крайне облегчает поиск нужных сведений и позволяет использовать книгу также в качестве справочного посо-бия.Для специалистов и всех, интересующихся историей и культурой Древнего мира.
524.
Питання біоіндикації та екології [Журнал] : періодичне наукове видання / Запорізький національний університет. – Запоріжжя. – ISBN 978-966-2994-85-8
525.
Питання біоіндикації та екології [Журнал] : періодичне наукове видання / Запорізький національний університет. – Запоріжжя. – ISBN 978-966-2602-25-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,