Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Солкин В.В. Солнце властителей [Книга] : древнеегипетская цивилизация эпохи Рамессидов / В.В. Солкин. – Москва : Алетейа, 2000. – 261, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 5-89321-058-1
602.
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин [Журнал] : науково-практичний журнал / Український ін-т експертизи сортів рослин. – Київ, 2005-
603.
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин [Журнал] : науково-практичний журнал. – Київ, 2005-
604.
Социологический журнал [Журнал] / РАН, Институт социологии. – Москва, 1994-. – ISSN 1562-2495
605.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
606.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
607.
Пижов В.Г. Соціальна географія [Книга] : навч.-наук. посіб. / В.Г. Пижов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 192, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-190. – ISBN 966-318-444-2
608.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
609.
Лукашевич М.П. Соціологія сім"ї [Книга] : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-741-2
610.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
611.
Михальский Ю.А. Стандарты гражданского общества Украины [Книга] / Михальский Ю.А. ; под общ. ред. Дубровского М.Л. ; Всеукраинский профсоюз правоведов. – Харьков ; Киев : Видавець Коваленко В.Ф., 2012. – 107, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 104-106. – ISBN 978-966-2509-16-8
612.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
613.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
614.
Суспільний розвиток та соціально-гуманітарна політика держави [Книга] : навч. посіб. / Руденко О.М. [та ін.] ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 156-167 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-079-9
615.
Бринцева Л.В. Сутність адміністративно-правових спорів та особливості адміністративного порядку їх вирішення в Україні [Книга] / Л.В. Бринцева ; за заг. ред. О.Б. Червякової ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Юрайт, 2012. – 207, [1] с. – Додатки: с. 197-207. – Бібліогр.: с. 166-196. – ISBN 978-966-2740-20-2
616.
Лук"янов В.С. Сучасні фінансові ринки [Книга] : [монографія] / В.С. Лук"янов. – Київ : Знання, 2013. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 436-479. – (Серія "Сучасна наука"). – ISBN 978-617-07-0086-5
617.
Счастливая [Журнал] / Изд. дом "Фактор". – Харьков
618.
Пик С.М. Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах [Книга] : навч. посіб. / С.М. Пик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 513, [1] с. – Імен. покажч.: с. 501-513. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-943-9
619.
Таємниця слова [Книга] = The mystery of word : зб. на пошану д-ра філол. наук, проф. Любомира Сеника / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 421, [1] с., [8] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., пол., англ. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" = Series Ukrainian philology: school, personalities, issues ; вип. 12). – ISBN 978-966-613-926-2
620.
Тайваньская панорама [Журнал] : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
1997. N 73
621.
Томпкинс П. Тайны Великой пирамиды Хеопса [Книга] = Secret of the Great Pyramid : загадки двух тысячелетий / Питер Томпкинс ; [пер. с англ. А.Г. Шарбатовой]. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 477, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – ISBN 5-9524-1583-0
622.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
623.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
624.
Королева Э.А. Театр. Классика. Стиль [Книга] : [классика на балет. и драмат. сценах Молдовы 1990-х гг. (проблемы стиля)] / Эльфрида Королева ; [отв. ред. А. Соколов-Каминский] ; Ин-т культ. наследия Акад. наук Молдовы. – Кишинев, 2011. – 226, [1] с., [16] л. фотоил. : табл. – Библиогр. в примеч.: с. 215-222. – ISBN 978-9975-105-92-7
625.
Бакуменко В.Д. Теоретичні засади державного управління [Книга] : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, О.В. Червякова ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174. – ISBN 978-617-696-075-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex