Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Основи моніторингу технологічних об"єктів нафтогазової галузі [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Н. Семенцов [та ін.] ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. автоматизації технол. процесів і моніторингу в екології. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 812 с. : іл. + Додаток: с. 784-808. – Бібліогр.: с. 769-783. – ISBN 978-966-694-120-9
527.
Бегей І.І. Основи політології [Книга] : навч. посібник / І.І. Бегей. – Київ : Знання, 2011. – 352 с. : табл. + CD. – Бібліогр.: с. 230-241. – ISBN 978-966-346-726-9
528.
Власова О.І. Основи психології та педагогіки [Книга] : підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. – 336 с. : табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-648-4
електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
529.
Васьківська С.В. Основи психологічного консультування [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / С.В. Васьківська. – 2-е вид. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-521-564-6
530.
Тринько Р.І. Основи теоретичної і прикладної статистики [Книга] : навчальний посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник. – Київ : Знання, 2011. – 397 с. : таб. + Додаток: с. 391-397. – Бібліогр.: с. 377-380. – ISBN 978-966-346-599-9
531.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
532.
Основы работы в системе КОМПАС [Книга] : конспект лекций для студентов специальности 6.050601 "Энергетический менеджмент" всех форм обучения / МОНУ ; Сумский гос. ун-т ; [сост. Э.В. Колисниченко]. – Сумы : Сумский государственный университет, 2010. – 249 с. – Библиогр.: с. 248
533.
Петруня Ю.Е. Основы экономической теории [Книга] : учебное пособие / Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. – 5-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2011. – 359 с. : ил. – Библиогр.: с. 359. – ISBN 978-966-346-653-8
534.
Голокоз П.П. Особенности дифракции лазерного излучения на ультразвуке, обусловленные конечным соотношением скоростей взаимодействующих волн [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Голокоз П.П. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
535.
Калужська Л.О. Особливості відтворення аксіологем українського політичного дискурсу англійською мовою [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Калужська Л.О. ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010
536.
Гусєв О.П. Особливості зовнішньополітичної пропаганди в світлі рішень XXIV з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу ( З досвіду Українського радіомовлення на зарубіжні країни 1971-1974 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Гусєв О.П. ; М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра історії партійно-радянської преси. – Київ, 1975
537.
Бовсунівська І.В. Особливості розвитку комунальної власності в умовах переходу до ринкової економіки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бовсунівська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
538.
Паліюк В.П. Особливості розкриття банківської таємниці судами [Книга] / Паліюк В.П. ; Акад. суддів України. – Вид. 2-ге, виправл. та доп. – Київ : Юстініан, 2009. – 384 с. + Додаток: с. 175-382. – Бібліогр.: с. 164-174. – ISBN 978-966-8257-60-5
539.
Бурдін В.М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження) [Книга] : монографія / В.М. Бурдін ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 780 с. – Бібліогр.: с. 720-774. – ISBN 978-966-613-788-6
540.
От Майендорфа до Астаны [Книга] : принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта : [сборник статей] / Информ.-аналит. центр по изучению постсовет. пространства ; Каф. истории стран ближ. зарубежья Ист. ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова ; [под ред. Г.М. Алексеева]. – Москва, 2010. – 549, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 978-5-99023-423-9
541.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
542.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
543.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
544.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
545.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
546.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
547.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
548.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
549.
Семенченко Н.В. Охота на правду [Книга] : современное исследование украинского государства / Наталия Семенченко. – Киев : Саммит-книга, 2010. – 253 с. – ISBN 978-966-7889-43-2
550.
Герасименко Т.В. Оцінка економічної ефективності геофізичних досліджень на початкових стадіях пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів північного борту Дніпровсько-Донецької западини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геологічних наук : 04.00.19 / Герасименко Т.В. ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України.КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex