Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Рерих Е.И. Письма [Книга] / Елена Ивановна Рерих. – Москва : Междунар. Центр Рерихов. – ISBN 978-5-86988-203-5
577.
Галущенко Г.В. Питання міжнародного приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу [Книга] / Г.В. Галущенко. – Київ : Юстініан, 2005. – 472 с. + Додаток: с. 189-469. – Бібліогр.: с. 178-188. – ISBN 966-8257-15-4
578.
Шпортько О.В. Підвищення ефективності стиснення кольорових зображень у форматі PNG [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шпортько О.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
579.
Нассір Мансур Махмуд Абухамуд Підвищення стабільності та надійності лінійних частотних модуляторів на базі транзисторних індуктивних елементів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Нассір Мансур Махмуд Абухамуд ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2011
580.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
581.
Пісні про Буковину [Книга] = Lieder uber Buchenland = Cantece despre Bucovina = Piesni o Bukowinie / [упор. : Ельгісер Й.М., Левчик Ю.С., Равлюк Л.Р. та ін. ; ред. Яворська І.Т. ; пер. : Клейман І.Д., Чобанюк О., Шейка Ж.Л. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 140 с. : фото. – ISBN 978-966-8658-76-1
582.
Андреева В.А. Платный сыр в мышеловке [Книга] : роман / Валентина Андреева. – Москва ; Владимир : АСТ ; Астрель ; ВКТ, 2010. – 350, [2] с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-17-066382-8
583.
Драненко А.С. Подвижность, электрическая активность дислокаций в арсениде галлия и механические свойства его поверхностных слоев [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.07 / Драненко А.С. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
584.
Довгополый Д.Г. Подрывная деятельность США против Польской Народной Республики (1977-1981 гг.) [Дисертація] : дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Довгополый Д.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1984
585.
Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. .... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
586.
Товажнянский Л.Л. Политехнический - моя судьба, мой мир, моя жизнь [Книга] / Леонид Товажнянсий ; [оформ. и дизайн : Г.В. Лисачук, И.М. Шептун ; фото : А.И. Гапон, В.Н. Русиновский, С.В. Смышляев и др.] ; Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический ин-т". – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – 167 с., [88] с. ил. : илл., фото. – ISBN 978-966-593-543-8
587.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
588.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
589.
Кириченко О.В. Поліпшення екологічного стану об"єктів, стічні та поверхневі води яких забруднені нафтопродуктами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кириченко О.В. ; М-во охорони навколишнього природного середовища України; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2011
590.
Швагер Ю.І. Політика Російської Федерації із урегулювання військово-політичних конфліктів у Європі [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Швагер Ю.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2010
591.
Фабрика Н.С. Політика США щодо Ірану у 1953-1978 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Фабрика Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
592.
Поволокіна О.М. Політичний консенсус як чинник консолідації українського суспільства (на матеріалах пресових політичних видань) [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Поволокіна О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
593.
Рево С.Л. Получение многослойных композитных материалов на основе железа и меди и исследование их свойств [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.07 / Рево С.Л. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983
594.
Мягченко Ю.А. Поляризационные нелинейно-оптические свойства гиротропных кристаллов [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Мягченко Ю.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
595.
Панаріна О.В. Польсько-німецькі відносини в контексті європейських інтеграційних процесів [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. політичних наук :23.00.04 / Панаріна О.В. ; КНУТШ,Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011
596.
Силаєв А.В. Популярна метеорологія [Книга] / А.В. Силаєв. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 235, [1] с., [12] с. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-555-4
597.
Багрій-Шахматов Постатейний науково-практичний коментар до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" [Книга] / Л.В. Багрій-Шахматов, С.І. Бердяга ; МОНУ ; Одеський нац. морський ун-т. – Київ : Юстініан, 2006. – 488 с. + Додаток: с. 203-481. – Бібліогр.: с. 152-202. – (Закон і коментар). – ISBN 966-8257-24-3
598.
Беренбейн І.С. Постать Валентина Костенка в українській музичній культурі першої половини XX століття: історіографічний, світоглядний, стилістичний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Беренбейн І.С. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011
599.
Павличко Д.В. Потоп [Книга] : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2010. – 110, [2]с. – ISBN 978-966-500-315-1
У пр. №1697853 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
600.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,