Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Товажнянский Л.Л. Политехнический - моя судьба, мой мир, моя жизнь [Книга] / Леонид Товажнянсий ; [оформ. и дизайн : Г.В. Лисачук, И.М. Шептун ; фото : А.И. Гапон, В.Н. Русиновский, С.В. Смышляев и др.] ; Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический ин-т". – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – 167 с., [88] с. ил. : илл., фото. – ISBN 978-966-593-543-8
577.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
578.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
579.
Кириченко О.В. Поліпшення екологічного стану об"єктів, стічні та поверхневі води яких забруднені нафтопродуктами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кириченко О.В. ; М-во охорони навколишнього природного середовища України; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2011
580.
Швагер Ю.І. Політика Російської Федерації із урегулювання військово-політичних конфліктів у Європі [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Швагер Ю.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2010
581.
Фабрика Н.С. Політика США щодо Ірану у 1953-1978 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Фабрика Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
582.
Поволокіна О.М. Політичний консенсус як чинник консолідації українського суспільства (на матеріалах пресових політичних видань) [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Поволокіна О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
583.
Рево С.Л. Получение многослойных композитных материалов на основе железа и меди и исследование их свойств [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.07 / Рево С.Л. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983
584.
Мягченко Ю.А. Поляризационные нелинейно-оптические свойства гиротропных кристаллов [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Мягченко Ю.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
585.
Панаріна О.В. Польсько-німецькі відносини в контексті європейських інтеграційних процесів [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. політичних наук :23.00.04 / Панаріна О.В. ; КНУТШ,Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011
586.
Силаєв А.В. Популярна метеорологія [Книга] / А.В. Силаєв. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 235, [1] с., [12] с. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-555-4
587.
Багрій-Шахматов Постатейний науково-практичний коментар до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" [Книга] / Л.В. Багрій-Шахматов, С.І. Бердяга ; МОНУ ; Одеський нац. морський ун-т. – Київ : Юстініан, 2006. – 488 с. + Додаток: с. 203-481. – Бібліогр.: с. 152-202. – (Закон і коментар). – ISBN 966-8257-24-3
588.
Беренбейн І.С. Постать Валентина Костенка в українській музичній культурі першої половини XX століття: історіографічний, світоглядний, стилістичний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Беренбейн І.С. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011
589.
Павличко Д.В. Потоп [Книга] : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2010. – 110, [2]с. – ISBN 978-966-500-315-1
У пр. №1697853 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
590.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
591.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
592.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
593.
Савина И.А. Права человека. Информационная поддержка в библиотеке [Книга] : учебно-методическое пособие / И.А. Савина. – Москва : Литера, 2010. – 208 с. + 1 CD-ROM (Хрестоматийный материал). – (Современная библиотека ; вып. 82). – ISBN 978-5-91670-050-3
594.
Право та державне управління [Журнал] : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
595.
Бошицький Ю.Л. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики [Книга] : монографія / Ю.Л. Бошицький, Я.Г. Воронін ; НАНУ ; Київський ун-т права ; Міжнар. центр правових проблем інтелектуальн. власності при Ін-ті держ. та права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ : Європейський університет, 2010. – 342 с. – ISBN 978-966-301-199-8
596.
Сушинський О.І. Правоохоронні органи України: проблемні аспекти статусу [Книга] / Олександр Сушинський. – Львів : Львівський державний ін-т новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, 2010. – 248 с. – Напрям наукових і науково-прикладних досліджень та розробок "Інституційний розвиток України". – Бібліогр.: с. 235-247. – ISBN 978-966-199-014-1
597.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
598.
Практична філософія [Журнал] : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 1999-
599.
Праці професора Богдана-Івана Лончини [Книга] : науковий збірник / Укр. католиц. ун-т св. Климента Папи в Римі ; [редкол.: Владика Гліб Лончина та ін.]. – Львів ; Рим : Свічадо. – ISBN 978-966-395-426-4
600.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex