Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Глушко О.К. Журналістське розслідування [Книга] : історія, теорія, практика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Олександр Глушко. – 3-тє вид. – Київ : Арістей, 2008. – 144 с. – ISBN 966-381-001-7
Перший в Україні навчальний посібник, у якому висвітлюється історія, теорія і критикасинтетичного жанру аналітичної публіцистики - журналістського розслідування
527.
Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навчальний посібник / В.С. Макарчук ; МОНУ. – Вид. 6-те, доп. – Київ : Атіка, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-326-267-3
Висвітлено історію виникнення і становлення історичних форм держави та правових систем Стародавнього Сходу, Античного світу, провідних країн Європи, Азії і США. Для студентів вузів
528.
Масол Л.М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика [Книга] : монографія / Л.М. Масол ; Академія педагогічних наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Промінь, 2006. – 592с. – ISBN 966-8512-14-6
ї
529.
Антоняк О.Т. Загальна фізика [Книга] : основи електрики і магнетизму / О.Т. Антоняк ; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-613-664-3
530.
Палеха Ю.І. Загальне документознавство [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2009. – 434 с. – ISBN 978-966-96938-0-8
531.
Шверник Н.М. Задачи профсоюзов в реконструктивный период. [Книга] / Н.М. Шверник. – М-Л, 1931. – 79с.
532.
Трофимчук О.Ю. Задачі оптимального керування для систем інтегро-диференціальних рівнянь параболічного типу з виродженням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Трофимчук О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
533.
Зайнятість та ринок [Книга] : Методологія. Розвиток та конкурентоспроможність. Проблеми ефективності / НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; [ шеф-ред. Б.М. Данилишин ; гол. ред. В.В. Онікієнко ; редкол. : Хвесик М.А., Бандур С.І., Заяць Т.А. та ін. ]. – Київ : РВПС, 2008. – 200 с.
534.
Легін Л.М. Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення [Дисертація] : канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Легін Л.М.; М-во внутр. справ України; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009
535.
Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Подорожна Т.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
536.
Золотаревский М. Замечания к еврейской истории [Книга] / Марк Золотаревский. – Иерусалим : Скопус, 2009. – 108 с. – ISBN 978-965-7129-53-1
537.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
538.
Філіп"єв А.О. Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Філіп"єв А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
539.
Турчин Є.В. Збіжність зображень випадкових процесів у вигляді рядів, породжених вейвлетами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Турчин Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
540.
Коцюбинський М.М. Збірка творів [Книга] / Михайло Коцюбинський ; [ уклад. та передмова Н. Левченко ]. – Харків : Прапор, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-1643-02-3
541.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
542.
Збірник тестів з курсу "Педагогіка" [Книга] : [ у 3 ч. ] / МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка ; [ за заг. ред. Д. Герцюка, Л. Ковальчук ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-613-1
543.
Звезда [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
544.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
545.
Стадниченко В.Я. Зелений дзвін [Книга] / Володимир Стадниченко. – Київ : Україна, 2008. – 576с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-01-0320-7
546.
Земельне право України: теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
547.
Земельний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
548.
Земля: Договори, суд, законодавство [Книга] : науково- практичний посібник / Фурса С.Я [ та ін. ] ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – вид. 3-тє, перер. та доп. – Київ : Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2008. – 832с. – (Правова допомога). – ISBN 978-966-8721-82-5
549.
Врублевский В. Знаковые феномены: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко [Книга] : записки "аппаратчика" / Виталий Врублевский. – Киев : Інтелект, 2005. – 84с. : илл. – ISBN 966-646-079-3
550.
Знаменательные даты 2010 [Журнал] : универсальный иллюстрированный календарь для работников библиотек и любителей книги,науки, словеснос. – Москва : Либерея- Бибинформ. – ISSN 1560-800X
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex