Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
377.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
378.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
379.
Волков В.В. Г. Сковорода и В. Вернадский в пробуждении украинской нации [Книга] / Волков В.В., Корнейчук В.П., Хомяк К.Д. – Київ : Леся, 2007. – 88 с. – ISBN 966-8126-66-4
380.
Половинчак Ю. Газета "Киевлянин" і українство : досвід національної самоідентификації [Книга] : монографія / Юлія Половинчак ; НАНУ, НБУ імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2008. – 218 с. – ISBN 978-966-02-4786-4
381.
Газети України 1941-1945 рр. у фондах НБУ імені В.І. Вернадського [Книга] : каталог / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ авт.-уклад. : Н.Ф. Самохіна (кер.), Т.О. Борисенко, О.С. Залізнюк, О.С. Лук"янчук ; ред.-бібліографи : Н.Ф. Криворучко, О.С. Лук"янчук ; редкол. О.С. Онищенко (голова) та ін. ]. – Київ : НБУВ, 2009. – 504 с. – ISBN 978-966-02-4976-9
382.
Румянцев О.Є. Галичина - Боснія - Воєводина [Книга] : українські переселенці з Галичини на території югославських народів в 1890-1990 роках / О.Є. Румянцев. – Київ : ФАДА, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-8940-21-7
383.
Гатанки [Книга] : антологиjа на maкедонска поезиjа за деца. – Скопjе : Александар & Александар, 2006. – 124, [ 2 ] с. – (Литература за деца). – ISBN 9989-49-057-0
384.
Лободинська О.М. Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ (на прикладі Західного регіону України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Лободинська О,М.; КНУТШ. – Київ, 2009
385.
Стрілець Г.О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності [Автореферат] : Автореф. дис. канд. ... юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Стрілець Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
386.
Кирилюк А.О. Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави Верхнього Пруту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Кирилюк А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
387.
Гудзеляк І. Географія населення [Книга] = Population geography : навчальний посібник / Ірина Гудзеляк ; МОНУ ; ЛНУ ім. І.Франка ; [ наук. ред. О.І. Шаблій ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 232, [4]с. : іл. – ISBN 978-966-613-599-8
388.
Гавриленко О.П. Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Гавриленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 304с. – ISBN 966-594-981-0
389.
Кравчук Я. Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат [Книга] : монографія / Ярослав Кравчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 188 с. – (Рельєф України). – ISBN 966-613-418-7
390.
Дергачев А В. Геополитический словарь-справочник [Книга] / В.А. Дергачев. – Киев : КНТ, 2009. – 592с. – ISBN 978-966-373-499-6
391.
Денисенко К.Ю. Геополітика та геостратегія Франції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політичних наук. :спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Денисенко К. Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
392.
Георгій Шевель - міністр, патріот, людина [Книга] : очима сучасників. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 128с. – ISBN 966-611-374-0
393.
Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой [Книга] / Щербак Н.П. [ и др. ] ; НАНУ, Ин-т геохимии, минералоги и рудообразования им. Н.П. Семененко ; [отв. ред. Н.П. Щербак]. – Киев : Наукова думка, 2008. – 240 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0885-6
394.
Дергачев В. Геоэкономика [Книга] : (современная геополитика) : учебник для вузов / Владимир Дергачев. – Киев : ВИРА-Р, 2002. – 511 с. – ISBN 966-7807-15-0
395.
Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі [Книга] / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : Дакор; КНТ, 2008. – 395с. – ISBN 978-966-8379-47-5
396.
Камзіст Ж.С. Гідрогеологія України [Книга] : навчальний посібник для студ. геологічних, географічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ж.С. Камзіст, О.Л. Шевченко ; МОНУ. – Київ : ІНКОС, 2009. – 614 с. : іл. – ISBN 978-966-8347-79-5
397.
Древецький В.В. Гідродинамічні методи і прилади вимірювання в"язкості та густини нафтопродуктів [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора технічних наук. : спец. 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин / Древецький В.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009
398.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
399.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
400.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex